ราชดำเนินเสวนา หัว ข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย ประเด็นที่ควรปฏิรูป?”๑๘ มีค ๒๕๕๕

 

ขอเชิญร่วมทำข่าวกิจกรรม ราชดำเนินเสวนา หัว ข้อ  "ปฏิรูปประเทศไทย ประเด็นที่ควรปฏิรูป?" วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัด โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและสำนักงานปฏิรูป(สปร.)

วิทยากร

รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

ประธานคณะทำงานการปฏิรูประ บบแรงงานและสวัสดิการ

คุณพงศ์โพยม วาศภูติ

ประธานคณะทำงานการปฏิรูประ บบการเมือง

อาจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์

ประธานคณะทำงานการปฏิรูปโครงสร้างและ กฎหมายด้านที่ดิน


ผู้ดำเนินรายการ

คุณปกรณ์  พึ่งเนตร ผู้สื่อข่าวการ เมือง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ