ราชดำเนินเสวนา “นำร่องฉุกเฉินมาตรฐานเดียว : จับตารัฐบาลยิ่งลักษณ์กับอนาคต 3 กองทุนสุขภาพ” -28 มี.ค.55 เวลา 10.00 น.

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และชมรมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ประกันตน

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

นำร่องฉุกเฉินมาตรฐานเดียว : จับตารัฐบาลยิ่งลักษณ์กับอนาคต 3 กองทุนสุขภาพ

วันพุธที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

นายวิทยา   บุรณศิริ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

และประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

นพ.วินัย   สวัสดิวร

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

นพ.เฉลิม   หาญพาณิชย์

นายก สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

นายนิมิตร์   เทียนอุดม

เลขาธิการ ชมรมพิทักษ์สิทธิ์ผู้ประกันตน

ดร.นพ.พงศธร  พอกเพิ่มดี

นักวิชาการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดำเนินรายการ

คุณสิรินาฎ    ศิริสุนทร

บรรณาธิการข่าวคุณภาพชีวิต  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ