13พ.ค. 2555-ราชดำเนินเสวนา “เปิดโปงมาเฟียคุก – ค้ายานรก”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.)
ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม
ราชดำเนินเสวนา  “เปิดโปงมาเฟียคุก – ค้ายานรก”
วันอาทิตย์ที่  ๑๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุม ชั้น ๒  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  เสวนา “เปิดโปงมาเฟียคุก – ค้ายานรก”
วิทยากร        
พ.ต.อ.สุชาติ   วงศ์อนันต์ชัย
อธิบดี กรมราชทัณฑ์
พล.ต.ต.รณพงษ์  ทรายแก้ว
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายณรงค์ รัตนานุกูล
รองเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)
ผู้ดำเนินรายการ       
นายปกรณ์  พึ่งเนตร
ผู้สื่อข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


--------------------------------
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.   แถลงข่าว  “รำลึกถึงปีที่ 20 เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม”
โดย     นายอดุลย์   เขียวบริบูรณ์        ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35
นายชวรงค์   ลิมป์ปัทมปาณี        นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย