๒ มิถุนายน ๒๕๕๕-ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “พ.ร.บ. ปรองดอง เพื่อใคร?”

 

ราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “พ.ร.บ. ปรองดอง  เพื่อใคร?”  วันพรุ่งนี้ (เสาร์ที่  ๒ มิถุนายน  ๒๕๕๕ )

เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม ชั้น ๒  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

นายชวลิต    ชยสุทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย

นายถาวร    เสนเนียม รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

พลเอกเอกชัย    ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล   สถาบันพระปกเกล้า

ดำเนินรายการโดย

นางสาวอมรรัตน์   มหิทธิรุกข์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ และเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ