ราชดำเนินเสวนา “บาทแข็ง !!!! นโยบายการเงิน การคลังที่ควรจะเป็น” พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินเสวนา

“บาทแข็ง !!!! นโยบายการเงิน  การคลังที่ควรจะเป็น”

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วิทยากร

นายธีระชัย   ภูวนาถนรานุบาล

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายพิชัย  นริพทะพันธุ์

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ผู้ดำเนินรายการ

นายวีระศักดิ์   พงศ์อักษร

บรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจทีวี