ราชดำเนินสนทนาชื่อหัวข้อ “ประสบการณ์กระบวนการสันติภาพ: บทเรียนจากต่างประเทศสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” – 29กย.56 เวลา 10.00 – 12.00 น.

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับ  สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ขอเชิญสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์   วิทยุและโทรทัศน์   เข้าร่วมฟังการเสวนาในกิจกรรม

ราชดำเนินสนทนาชื่อหัวข้อ

"ประสบการณ์กระบวนการสันติภาพ: บทเรียนจากต่างประเทศสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้"

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 2 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องกระบวนการสันติภาพ (Peace Process)
และประสบการณ์ Peace Process ของต่างประเทศ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อ Peace Process ในรูปแบบของไทย (อดีตและปัจจุบัน)

 

วิทยากร

ผศ.ดร.ชนินท์ทิรา  ณ  ถลาง

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายเมธัส  อนุวัตรอุดม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  สถาบันพระปกเกล้า

ผู้วิจารณ์

ดร.มาร์ค ตามไท

รองประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี สกว.


ผู้ดำเนินรายการ

นายปกรณ์ พึ่งเนตร บรรณาธิการศูนย์ข่าวภาคใต้ สำนักข่าวอิศรา และ ผู้สื่อข่าวสายการเมือง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ