สมาคมนักข่วฯ เชิญร่วมงาน สัมมนาวิชาการ “๑ เดือน คสช.เสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ”

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เข้าร่วมฟังการเสวนา

สัมมนาวิชาการ “๑ เดือน คสช.เสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ”

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กำหนดการ

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.      เสวนา หัวข้อ “การจัดระเบียบสื่อไทยภายใต้ คสช.?”

ผศ.ดร.เอื้อจิต  วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการมีเดียมอนิเตอร์

ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

คุณฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

คุณคูณพสิล จารุจินดา กรรมการผู้จัดการ บ.ไทยมงคล มัลติมีเดีย จำกัด

คุณสุภาพ  คลี่ขจาย ประธานชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล

คุณวิชาญ  อุ่นอก เลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ

คุณเจริญ ถิ่นเกาะแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.     พักรับประทานอาหาร

 

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.      เสวนา หัวข้อ “เสรีภาพสื่อมวลชนภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕...?”

คุณมานิจ สุขสมจิตร อดีตนายกสมาคมนักข่าวฯ

คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

รศ.มาลี  บุญศิริพันธ์ กรรมการนโยบายไทยพีบีเอส

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันท์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ดำเนินรายการ

คุณประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////