27สค.57-ราชดำเนินสนทนา เรื่อง “มองจีนหันมามองไทย”

ราชดำเนินเสวนา "มองจีนหันมามองไทย"

นายประดิษฐ์  เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบของที่ระลึกให้นายประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอีซีไอ กรุ๊ป จำกัด ที่มาให้ความรู้ในกิจกรรมราชดำเนินสนทนา หัวข้อ"มองจีนหันมามองไทย เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 57

 

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จะจัด

ราชดำเนินสนทนา เรื่อง  “มองจีนหันมามองไทย”

ในวันพุธที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๗   เวลา  ๑o.oo – ๑๒.oo  น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล   ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน

 

โดย  คุณประเสริฐศักดิ์ องค์วัฒนกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอีซีไอ กรุ๊ป จำกัด

***หมายเหตุ

จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  จาก CENTRAL STATE UNIVERSITY, EDMOND, OKLAHOMA, USA ในปี 2517 จากนั้นเข้าทำงานกับเครือเจริญโภคภัณฑ์เมื่อปีพ.ศ.2518 ท่านได้ร่วมบุกเบิกธุรกิจของซี.พี.ในจีน  โดยกว่า 40 ปีกับการทำงาน ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจยานยนต์ และอุตสาหกรรม(จีน) มีหน้าที่ดูแลธุรกิจด้านยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไปของซี.พี.ในประเทศจีน อาทิ ธุรกิจมอเตอร์ไซต์ และรถยนต์ เป็นต้น