ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการการเป็นนักจัดรายการวิทยุ “รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

ประกาศ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการการเป็นนักจัดรายการวิทยุ

“รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

วันเสาร์ที่  18 พฤษภาคม  2567  เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 7 ห้อง Meeting A

ที่สำนักงานชั่วคราวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

(ตึกแดง บางซื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร 2)  

1          สุดารัตน์ แก้วท่าพยา                               2          คณพศ เข็มทองวงศ์

3          ณัฏฐ์นรี เฮงสาโรชัย                                 4          ปวีณา ชูรัตน์

5          ทศ ลิ้มสดใส                                           6          ศศิธร จำปาเทศ

7          กฤติมา คลังมนตรี                                   8          ชลันธร เล็กกลางกุล

9          พูลผล แพทอง                                        10        มาลินี วรรณทอง 

11        สุภัทรา ฦาชา                                          12        ปุณยอาภา ศรีคิรินทร์

13        พฤฒินันท์ สุดประเสริฐ                            14        สิทธิ์ศักดิ์ ตระกูลอภิทองคำ

ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมาพร้อมกันที่ห้องสัมมนาเวลา 9.30 น. โดยขึ้นลิฟต์ที่ทางหลังอาคารบางซื่อจังชั่น (ตึกแดง) บริเวณที่นั่งรปภ.

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นนักจัดรายการวิทยุ

“รายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว”

วันเสาร์ที่  18 พฤษภาคม  2567  เวลา 9.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 7 ห้อง Meeting A

ที่สำนักงานชั่วคราวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  

(ตึกแดง บางซื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร 2)  

09.30 น.           เปิดลงทะเบียน 

10.00 น.           กล่าวเปิดการอบรม

ใใใใใใใใใใใใใใใ โดย กรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

10.05 น.           ยุทธศาสตร์-ทิศทางนโยบาย FM 100.5 

ใใใใใใใใใใใใใใใใ โดย ยุดากร สุนทรยาตร์ ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ FM 100.5  MHz.

10.35 น.           พักเบรค

10.45 น.           เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคการเป็นนักจัดรายการวิทยุ

ใใใใใใใใใใใใใใใ. โดย      ยุดากร สุนทรยาตร์         ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ FM 100.5  MHz.

            ใใใใใใใใใ. ดารากาญจน์  ทองลิ่ม       ผู้ประกาศข่าว และบรรณาธิการข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย

...........................ดำเนินรายการโดย

            ................ณิชชนันทน์ แจ่มดวง       นักจัดรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว ผู้สื่อข่าวฐานเศรษฐกิจ

12.00 น.           จับสลากจับคู่ทดสอบจัดรายการวิทยุ

12.10 น.           รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.           จับคู่วางแผนการจัดรายการวิทยุ

13.30 น.           เริ่มทดสอบการจัดรายการวิทยุแบบรายการสดทีละคู่ คู่ละไม่เกิน 10 นาที /ประเด็นเดียว

15.30 น.           นักจัดรายการวิทยุคอมเมนต์ผลงาน

            ..............ยุดากร สุนทรยาตร์         ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ FM 100.5  MHz.

            ..............นันทพร  ทาวะระ-เจี้ยบ    NBT Connext

..........................ณิชชนันทน์ แจ่มดวง       นักจัดรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าว ผู้สื่อข่าวฐานเศรษฐกิจ

16.30น.            ปิดการอบรม