รายชื่อผู้เข้าร่วม -อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย

รายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย
จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด
1 นงนภัส  ไม้พานิชย์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
2 ฐิตารีย์ ลิขิตธนธรรม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
3 อุไรวรรณ นอร์มา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
4 รัตนศิริ สุขัคคานนท์ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
5 พริษฐ์ เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
6 บดินทร์ ศักดาเยี่ยงยงค์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
7 สุเมธ สมคะเน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
8 อรรถกร ชื่นฤทัยในธรรม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
9 เกรียงศักด์ จุนโนนยางค์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
10 วัชชิรานนท์ ทองเทพ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น
11 ไพรัช มิ่งขวัญ หนังสือพิมพ์แนวหน้า
12 ลำไผ่ อินตะเทพ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
13 ธนิตา อิสรา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
14 อศนา ทองใบ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
15 อนัญญา มูลเพ็ญ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
16 นันทิยา วรเพชรายุทธ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
17 จินตนา จันทร์ไพบูลย์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
18 สุจินดา มหสุภชัย หนังสือพิมพ์เอเอสทีวีผู้จัดการ
19 ปกรณ์ รัตนทรัพย์ศิริ สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ทีวี
20 วชิรญาณ์ เจริญทรัพย์ สถานีโทรทัศน์ TNN 24
21 เอกรินทร์ บำรุงภักดิ์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
22 นันทินี ลายละเอียด สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
23 สุกัญญา มากล้น สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz
24 ณัฏฐพัชร์ ทัศนรุ่งเรือง สถาบันอิศรา
25 ชัยวัฒน์ ทองรัตน์ มติชนออนไลน์
26 ภาวิณี  ธรรมนนทิกุล
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สังเกตุการณ์
27 บรรยงค์ สุวรรณผ่อง หนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์