ความรู้เรื่องประเทศลาว-ทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

วันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย.

13.00-16.00 น.

ความรู้เรื่องประเทศลาว

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

โดย คุณทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มแม่น้ำโขง

 


{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2555/550624-asean-lao.mp3{/mp3remote}

 

เอกสารประกอบ ประเทศลาว pdf

เอกสารประกอบ ประเทศลาว