การขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในอาเซียน-ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค.

09.00-12.00 น.

การขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในอาเซียน

เรียนรู้กุศโลบายของมหาอำนาจต่างๆเช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เป็นต้น, อาเซียนกับการเตรียมความพร้อมในการรับมือเมื่อเป็นประชาคมอาเซียน

โดย ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เอกสารประำกอบ