ปัญหาร้อนแรง ( Hot Spots ) ในอาเซียน- กวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน

วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.

09.00-12.00 น.

 

ปัญหาร้อนแรง ( Hot Spots ) ในอาเซียน

ประเด็นที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เช่น หมู่เกาะSpratley, ปัญหาแรงงานระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย

โดย กวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน

 

เอกสารประกอบ