ความรู้เรื่องประเทศมาเลเซีย-อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล ผู้เชี่ยวชาญประเทศมาเลเซีย โครงการเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.

13.00-16.00 น.

ความรู้เรื่องประเทศมาเลเซีย

(ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ สาเหตุ แรงจูงใจในการเข้าเป็นสมาชิก และผลประโยชน์ของประเทศนั้น ต่ออาเซียน)

โดย อาจารย์อับดุลรอยะ ปาแนมาแล ผู้เชี่ยวชาญประเทศมาเลเซีย โครงการเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

เอกสารประกอบ