การหลั่งไหลของแรงงานปัญหาสมองไหล การเคลื่อนย้ายแรงงาน-พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี

การหลั่งไหลของแรงงานปัญหาสมองไหล การเคลื่อนย้ายแรงงาน

โดย พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ3 กองบังคับการอำนวยการ   สำนักงาน ตม.

เอกสารประกอบ