วุตติ วุตติสันต์ อุปทูต ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนไทย ในโอกาสศึกษาดูงานภาคองค์กรสื่อและภาคเอกชนในกรุงจาการ์ต้า

ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อ เร็ว ๆ นี้ วุตติ วุตติสันต์ อุปทูต ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชนไทย ในโอกาสศึกษาดูงานภาคองค์กรสื่อและภาคเอกชนในกรุงจาการ์ต้า นำโดย ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และผู้เข้าอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอา เซียนในปี 2558 สำหรับสื่อมวลชนไทย” จัดโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ณ สถานเอกอัคราชทูต กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย