พิธีปิดการอบรม หลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน” พร้อมมอบใบวุฒิบัตร

พิธีปิดการอบรม หลักสูตร “กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน" พร้อมมอบใบวุฒิบัตร

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร กฎหมายเพิ่มศักยภาพสื่อมวลชน พร้อมมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมโดยเข้ารับการอบรมตามจำนวนเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย