สัปดาห์ที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖-Overview Connectivity infrastructure/Strategy

สัปดาห์ที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๖

เช้า (๐๙.๐๐ น.) Overview Connectivity infrastructure/Strategy
นายประดาป พิบูลสงคราม อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม และ อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

 

ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2556/asenconnect/560922-1.mp3{/mp3remote}

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

บ่าย (๑๓.๐๐ น.)Overview Connectivity infrastructure/Strategy วิทยาการ ๒ ท่าน ได้แก่
นายอนุสนธิ์ ชินวรรโร เอกอัครราชทูต เวียดนาม

ดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

{mp3remote}http://www.tja.or.th/images/sound2556/asenconnect/560922-2.mp3{/mp3remote}