กำหนดการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒-วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ จังหวัดกาญจนบุรี

 

กำหนดการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เรื่องการเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒

โดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมนักข่าวอาเซียน

สนับสนุนโดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันอาทิตย์ที่  ๑๓  ตุลาคม ๒๕๕๖  จังหวัดกาญจนบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

๐๗.๐๐ น.                                 ออกเดินทางจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๑๐.๐๐ น.                                 พบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ฟังบรรยายเรื่องปัญหาโรฮิงยาและการเข้าเมืองผิดกฎหมายของชาวพม่า

๑๒.๐๐ น.                                 อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.                                 ออกเดินทางไปด่านน้ำพุร้อนที่เชื่อมต่อกับทวาย

๑๖.๐๐ น.                                 ออกเดินทางจากด่านน้ำพุร้อน

๑๘.๐๐ น.                                 เข้าที่พักโรงแรมเฟลิกซ์ จังหวัดกาญจนุบรี

๑๘.๓๐ น.                                 อาหารเย็น

วันอาทิตย์ที่  ๑๓  ตุลาคม ๒๕๕๖

๐๘.๐๐ – น.                              อาหารเช้า

๐๙.๐๐ น.                                 ประชุมร่วมกับภาคธุรกิจ โดยนายธีรชัย ชุติมนต์ ประธานหอการค้า จ.กาญจนบุรี

๑๑.๐๐ น.                                 ศึกษาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ จังหวัดกาญจนบุรี

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                  อาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.                  เดินทางถึงกทม. โดยสวัสดิภาพ