TJA ผนึก TIJ อัพเกรดสื่อ เรียนรู้ “Harm Reduction” ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย TIJร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(TJA) จัดการอบรมหัวข้อ “การรายงานข่าวเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด หรือกระบวนการ Harm Reduction” ที่ศักดิ์สยาม เลคไซต์ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง 20 ราย เข้าร่วมการอบรม

คุณสุพจน์ ตั้งเสรีทรัพย์ ผู้จัดการกลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS)

ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมเริ่มต้นด้วยการสนทนากับ คุณสุพจน์ ตั้งเสรีทรัพย์ ผู้จัดการกลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (APASS) ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านมุมมองของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสาธารณะประโยชน์ พร้อมกับเล่าประสบการณ์จากผู้ที่เคยใช้สารเสพติดสู่ผู้ผลักดันโครงการ Harm Reduction ในประเทศไทย

คุณกลอเรีย the Regional Director of Asia for the International Drug Policy Consortium (IDPC)

จากนั้นได้ทำความเข้าใจหลักการ Harm Reduction ในระดับสากล โดย คุณกลอเรีย the Regional Director of Asia for the International Drug Policy Consortium (IDPC) ผ่านระบบซูมมาจากประเทศออสเตรเลีย ที่มาฉายภาพให้ภาพรวมของความพยายามในการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดที่ออสเตรเลียและระดับโลก

ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ต่อด้วยการรับฟังบรรยายและสนทนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) คืออะไร?" โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในการฉายภาพให้เห็นถึงการนำนโยบายในต่างประเทศกับการนำนโยบายมาปรับใช้ในประเทศไทยเป็นอย่างไร

ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ Harm Reduction คืออะไร? พัฒนาการของกระบวนการทำ Harm Reduction ในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เป็นอย่างไร? โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง ประกอบด้วย ผศ.ดร.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณวีระพันธ์ งามมี ผู้อำนวยการมูลนิธิโอโซน

และไฮไลท์ของการอบรมคือ ผู้เข้าอบรมได้ ลงพื้นที่ “ชุมชนกองขยะหนองแขม” ล้อมวงพบปะพูดคุยนายบรรจง แซ่อึ้ง ประธานชุมชนกองขยะหนองแขม ซึ่งใช้ Harm Reduction เป็นแนวทางในการจัดการปัญหายาเสพติดในชุมชนมากว่า 20 ปี โดยมี นายณัฏฐพล วีรพัฒนวงศ์ ผู้จัดการโครงการ กลุ่ม APASS เข้าร่วมสนทนา ถึงการร่วมมือกันขององค์กรต่างๆที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการ Harm Reduction ในชุมนุม

รวมทั้งได้พบกับเคสผู้ใช้ยา-อดีตผู้ใช้ยาเสพติดและครอบครัวที่ได้เข้าสู่กระบวนการ Harm Reduction จนปัจจุบันสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามปกติ สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพและครอบครัวและลดการใช้ยาเสพติดรุนแรงได้จริง