คณะกรรมการฯคัดเลือกภาพข่าวยอดเยี่ยม 2565 เตรียมมอบรางวัล5มี.ค.นี้

นางสาวน.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท ภาพข่าวยอดเยี่ยม สำหรับหนังสือพิมพ์และสำหรับสื่อออนไลน์ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะฯ ได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัดสินภาพข่าวยอดเยี่ยมฯ โดยมีภาพข่าวหนังสือพิมพ์ส่งเข้าชิงรางวัล 27 ภาพ และภาพข่าวออนไลน์ 109 ภาพ

พิธีมอบรางวัลผลการประกวดภาพข่าวซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ผู้เป็นเจ้าของผลงาน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพและสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มี.ค.2566 ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยการประชุมพิจารณาคัดเลือกภาพข่าวยอดเยี่ยมครั้งนี้มีขึ้น ณ ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ชั้น 7 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร 7 กทม.เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2566