ผลงานข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2566

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่สมาคมนักข่าวฯ ได้จัดประกวดข่าวและภาพข่าว ชิงรางวัล"อิศรา อมันตกุล" ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2515 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่หนังสือพิมพ์และผู้เป็นเจ้าของผลงาน อันจะเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพและสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2566 ได้จัดการประกวดข่าวและภาพข่าวรวม 4 ประเภท คือ

1.ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุลสำหรับสื่อหนังสือพิมพ์
2.ข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุลสำหรับสื่อออนไลน์
3.ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุลสำหรับสื่อหนังสือพิมพ์
4.ภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุลสำหรับสื่อออนไลน์

คณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลอิศรา อมันตุกล ประเภทข่าวยอดเยี่ยมสำหรับสื่อหนังสือพิมพ์ ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 5 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ดังนี้

1.บุกรุกถมฮุบคลองสาธารณะ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

2.อวสานกาแฟ สัปดน ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

3.เปิดยุทธการสกัด ไอกรน ช่วยเด็กเกิดรอดแม่ปลอดภัย (หนังสือพิมพ์มติชน)

4.ชำแหละ…หมูเถื่อน สาวไส้'เชือด'ทั้งขบวนการ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

5.ตีแผ่แก๊งมอดไม้ ' พะยูง-ประดู่'โยงใยจนท.รัฐ เอื้อใบสั่ง…นายทุนจีน (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

ในปี 2566 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม แต่มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล

(ดาวโหลดข่าวยอดเยี่ยมสำหรับสื่อหนังสือพิมพ์ทั้งหมด)

ประเภทข่าวยอดเยี่ยมสำหรับสื่อออนไลน์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 31 ข่าว จาก 9 องค์กรสื่อ มีผลงานข่าวเข้ารอบสุดท้าย 4 ผลงาน ได้แก่

1.ทวงคืน "พลายศักดิ์สุรินทร์" ช้างไทยในศรีลังกา (ไทยรัฐออนไลน์)

2.ตีแผ่ตัดไม้พะยูง โยงหน่วยงานรัฐ ผลาญทรัพยากรในที่ราชพัสดุ (เดลินิวส์ออนไลน์)

3.เจนปรียา จําปี หอม ในความขื่นขมของเบอร์รี (The Isaan Record)

4.สางปม E-biding บริษัทกำนันนก ส่อทุจริตฮั้วประมูลโครงการรัฐ (ThaiPBS)

ในปี 2566 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม แต่มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล

(ดาวโหลดข่าวยอดเยี่ยมสำหรับสื่อออนไลน์ทั้งหมด)

สำหรับผลงานภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวดประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุลสำหรับสื่อหนังสือพิมพ์ มีจำนวน 44 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ มีผลงานภาพข่าวเข้ารอบสุดท้าย 6 ภาพ ได้แก่

1.บ๊ายบาย…ปู้นปู้นนนน ถ่ายโดยนายสมชาย ภูมิลาด (หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์)

2.สยบคลั่ง ถ่ายโดยนางสาว ขนิษฐา ปานรักษ์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

3.หวาดเสียว ถ่ายโดยนายสุรชัย ส้มฉุน (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

4.ช่วยทัน ถ่ายโดยนางสาวอาภาพร เทศทองดี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

5.หนีตาย ถ่ายโดยนายจุมพล นพทิพย์ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

6.โผกอด ถ่ายโดยนายกอบภัค พรหมเลขา (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

ในปี 2566 มีผลงานภาพข่าวจากสื่อหนังสือพิมพ์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลและรางวัลชมเชย 2 รางวัล

(ดาวโหลดผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดทั้งหมด)

ส่วนผลงานภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวดภาพข่าวยอดเยี่ยมรางวัลอิศรา อมันตกุลสำหรับสื่อออนไลน์ มีจำนวน 156 ภาพจาก 10 องค์กรสื่อ คณะกรรมการตัดสินการประกวด ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ภาพ ดังนี้

1.เก่ากำลังไป ใหม่มาแล้ว ถ่ายโดย นายสุภณัฐ รัตนธนาประสาน (www.ThaiPBS)
2. ใจสลาย ถ่ายโดย นายอดิศร ฉาบสูงเนิน (www.ThaiPBS)
3. ก้าวแรกสู่สมรสเท่าเทียม ถ่ายโดย นายธนาชัย ประมาณพาณิชย์ (TNN online)
4. rhythm ถ่ายโดย นายณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ (SPACEBAR)
5. อรุณสวัสดิ์ เช้าวันใหม่ที่ถนนข้าวสาร ถ่ายโดย นายสมศักดิ์ เนตรทอง (PPTV Online)

ในปี 2566 มีผลงานภาพข่าวจากสื่อออนไลน์ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัลและรางวัลชมเชย 2 รางวัล

(ดาวโหลดผลงานภาพข่าวออนไลน์ส่งเข้าประกวดทั้งหมด)

จะประกาศผลและมีพิธีมอบรางวัลในในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 17.00–20.00 น ณ ห้อง Phayathai Grand Ballroom ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท ซึ่งตรงกับวันนักข่าว รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-668-9422

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับและอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนในประเทศไทย

1.บุกรุกถมฮุบคลองสาธารณะ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

2.อวสานกาแฟ สัปดน ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

3.เปิดยุทธการสกัด ไอกรน ช่วยเด็กเกิดรอดแม่ปลอดภัย (หนังสือพิมพ์มติชน)

4.ชำแหละ…หมูเถื่อน สาวไส้'เชือด'ทั้งขบวนการ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

5.ตีแผ่แก๊งมอดไม้ ' พะยูง-ประดู่'โยงใยจนท.รัฐ เอื้อใบสั่ง…นายทุนจีน (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

ผลงานภาพข่าวหนังสือพิมพ์เข้ารอบสุดท้าย 6 ภาพ ได้แก่

1.บ๊ายบาย…ปู้นปู้นนนน ถ่ายโดยนายสมชาย ภูมิลาด (หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์)

2.สยบคลั่ง ถ่ายโดยนางสาว ขนิษฐา ปานรักษ์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

3.หวาดเสียว ถ่ายโดยนายสุรชัย ส้มฉุน (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

4.ช่วยทัน ถ่ายโดยนางสาวอาภาพร เทศทองดี (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

5.หนีตาย ถ่ายโดยนายจุมพล นพทิพย์ (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

6.โผกอด ถ่ายโดยนายกอบภัค พรหมเลขา (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

ผลงานภาพข่าวสื่อออนไลน์ที่เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ภาพ ดังนี้

1.เก่ากำลังไป ใหม่มาแล้ว ถ่ายโดย นายสุภณัฐ รัตนธนาประสาน (www.ThaiPBS)


2. ใจสลาย ถ่ายโดย นายอดิศร ฉาบสูงเนิน (www.ThaiPBS)


3. ก้าวแรกสู่สมรสเท่าเทียม ถ่ายโดย นายธนาชัย ประมาณพาณิชย์ (TNN online)


4. rhythm ถ่ายโดย นายณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ (SPACEBAR)


5. อรุณสวัสดิ์ เช้าวันใหม่ที่ถนนข้าวสาร ถ่ายโดย นายสมศักดิ์ เนตรทอง (PPTV Online)