ประกาศเกียรติคุณ ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๖๓ รางวัล ชมเชย

นอกจากจำนวนสื่อหนังสือพิมพ์ลดน้อยลงตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง บุคลากรในองค์กรสื่อยังถูกลดจำนวน ควบคู่กับนโยบายไม่ทุ่มเททรัพยากรลงไปในเรื่องเดียว

ข่าวปี ๒๕๖๓ ที่ส่งเข้าประกวดจึงสะท้อนการทำงานของกองบรรณาธิการต่อขีดจำกัดในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนอย่างชัดเจนจากเนื้อหาที่ลึกไม่ถึงขั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง และยังเป็นข่าวเชิงปริมาณที่การเปลี่ยนแปลงเกิดจากหลากหลายสื่อต่างนำเสนอตามกระแส อันทำให้ในปีนี้ ไม่มีข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ อันเป็นช่วงที่ไวรัส  COVID-19 แพร่ระบาด นั่นคือการล้มตายของม้าไทยทั้งที่เป็นม้าชาวบ้านและม้าแข่งด้วยอาการใกล้เคียงกันอย่างผิดสังเกต ๔๒ ตัว

ประเด็นของข่าวนี้อยู่ที่การแพร่ระบาดไปยังฟาร์มม้า ๑๑ แห่ง ในอำเภอปากช่อง ทำให้ม้าตายเพิ่มขึ้นเป็น ๕๙ ตัว ภายใน ๒ วัน โดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง แล้วลามไปยังภูมิภาคอื่นรวม ๓๐ จังหวัด โดยมียอดม้าตายจากเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ กว่า ๓๐๐ ตัว รวมม้าแข่งชื่อดังมูลค่าหลายล้านบาท

จากการนำเสนอของผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้ทราบว่าเป็น ‘กาฬโรคม้า’ จากทวีปแอฟริกา พาหะคือตัว ‘ริ้น’ ที่เกาะติดมากับม้าลาย ซึ่งแม้ข่าวนี้จะยังไปไม่ถึงขบวนการค้าม้าลายข้ามชาติอันเป็นต้นตอของการก่อโรค แต่ก็ทำให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบ และหาทางช่วยชีวิตม้าไทย รวมทั้งเข้มงวดกวดขันในการค้าสัตว์ข้ามชาติ

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ข่าว ‘ถอดบทเรียนกาฬโรคม้า บินลัดฟ้าข้ามทวีป คร่าชีวิตม้าไทยตายครั้งใหญ่’ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นข่าวชมเชย รางวัลอิศรา อมันตะกุล ประจำปี ๒๕๖๓