ประกาศผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลปี 2551

ประกาศผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  ประจำปี 2551
ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม, สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิอิศรา อมันตกุล


สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดรางวัล “อิศรา อมันตกุล “ ประเภทข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยม และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2551 โดยมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 เวลา 18.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต (ประตูน้ำ)  ดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 16 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ ผลงานข่าวที่เข้ารอบ 6 ข่าวสุดท้ายได้แก่     1. เปิดโปง อบจ.ทั่วประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซื้อตำราห่วยแจกโรงเรียน  นสพ.มติชน  2.ตีแผ่โครงการ"ฝายแม้ว" 770 ล้าน อ้างแนวพระราชดำริ-สวาปามหัวคิว  นสพ.มติชน 3.ติดเกม-คลั่งเกม !! ปัญหา "ตาบอดคลำช้าง" ธุรกิจหมื่นล้าน..ยิ่งแก้ยิ่งตัน  นสพ.เดลินิวส์ 4. ศึก"ปราสาทพระวิหาร" การแลกผลประโยชน์ข้ามชาติ นสพ.โพสต์ทูเดย์ 5. เปิดโปง"รัฐมนตรี"ถือหุ้นเกิน 5 % หักเก้าอี้ "ไชยา-วิรุฬ" ป.ป.ช.เชือด "ขัดรัฐธรรมนูญ" นสพ. ประชาชาติธุรกิจ 6. วิกฤตซับไพรม วิกฤตโลก เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเสี่ยงจากหายนะแห่งศตวรรษที่ 21  นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
ผลการตัดสินในปี 2551 ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่ผลงานข่าว เปิดโปง อบจ.ทั่วประเทศฮั้วเอกชนทุจริต ซื้อตำราห่วยแจกโรงเรียน” โดยกองบรรณาธิการ นสพ.  มติชน ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว  .ติดเกม-คลั่งเกม !! ปัญหา "ตาบอดคลำช้าง" ธุรกิจหมื่นล้าน..ยิ่งแก้ยิ่งตัน”  โดยกองบรรณาธิการ นสพ.เดลินิวส์ และผลงานข่าว “6. วิกฤตซับไพรม วิกฤตโลก เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเสี่ยงจากหายนะแห่งศตวรรษที่ 21 ” โดยกองบรรณาธิการ นสพ ประชาชาติธุรกิจ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท นางบัญญัติ  ทัศนียะเวช รองประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบโล่ห์และนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบเงินรางวัล

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 117 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 9 ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายได้แก่  1. ภาพข่าว “ม็อบเดือด” ถ่ายโดยนายสรวิทย์ จำนงฤทธิ์  นสพ.ไทยรัฐ 2.ภาพข่าว “นาทีเดือด” ถ่ายโดยนายนพพร ชวนภิรมย์ นสพ.มติชน    3. ภาพข่าว “กระจกกระจาย” ถ่ายโดยนายบุญนาค แสงเจือ นสพ.โลกวันนี้  4. ภาพข่าว“ปะทะเดือด“ ถ่ายโดยนายประกฤษณ์ จันทะวงษ์ นสพ.โพสต์ทูเดย์ 5. ภาพข่าว “น้ำตาอาลัย”   ถ่ายโดยนายณัฏฐ์ฐิติ อำไพวรรณ นสพ.โพสต์ทูเดย์
ผลการตัดสินในปี 2551 ให้ครองรางวัลยอดเยี่ยมร่วมกัน 2 ภาพ ได้แก่ภาพข่าว“ม็อบเดือด” ถ่ายโดยนายสรวิทย์ จำนงฤทธิ์  นสพ.ไทยรัฐ และ ภาพข่าว “กระจกกระจาย” ถ่ายโดยนายบุญนาค แสงเจือ นสพ.โลกวันนี้  ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ  25,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล คือ ภาพข่าว “น้ำตาอาลัย”   ถ่ายโดยนายณัฏฐ์ฐิติ อำไพวรรณ นสพ.โพสต์ทูเดย์  และภาพข่าว “นาทีเดือด” ถ่ายโดยนายนพพร ชวนภิรมย์ นสพ.มติชน  ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ  20,000 บาท  นางบัญญัติ  ทัศนียะเวช รองประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบโล่ห์และนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบเงินรางวัล

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 3 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ได้แก่  1. เปิดโปง บุกรุกป่า จ.สุพรรณบุรี ผวจ.เต้น ยึดป่าคืน-จับผู้บุกรุก  นสพ.ไทยรัฐ  2. สกัดแผนฮุบป่า เอกชนเช่าอุทยานแห่งชาติ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ 3. ตีแผ่ภัย "ฝายแม้ว" ทส.โหนโลกร้อนผุดสิ่งแปลกปลอมในระบบนิเวศ นสพ. มติชน
ผลการตัดสินในปี 2551 ผลงานข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ผลงานข่าว “ตีแผ่ภัย "ฝายแม้ว" ทส.โหนโลกร้อนผุดสิ่งแปลกปลอมในระบบนิเวศ นสพ. มติชน ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 30,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ผลงานข่าว เปิดโปง บุกรุกป่า จ.สุพรรณบุรี ผวจ.เต้น ยึดป่าคืน-จับผู้บุกรุก  นสพ.ไทยรัฐ  และผลงานข่าว สกัดแผนฮุบป่า เอกชนเช่าอุทยานแห่งชาติ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ  ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์  นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เป็นผู้มอบโล่ห์ และ นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบเงินรางวัล

นอกจากการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลข่าวทั้ง 3 ประเภทแล้ว ยังมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปฏิรูปการเมือง”  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และการประมูลภาพวาดของอาจารย์ ธีรยุทธ บุญมี เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนสิทธิเสรีภาพและการปฎิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ


5 มีนาคม 2552

 

www.tja.or.th

ประกาศผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  ประจำปี 2551