ผลงานภาพข่าวยอดเยี่ยม ปี 2551

ผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม ปี 2551

pdf NEWS231_238

pdf NEWS241-254

pdf NEWS256_262

pdf NEWS264-268

pdf NEWS270_278

pdf NEWS280_288

pdf NEWS290-296