ผลงานข่าวยอดเยี่ยมเข้าประกวด ปี 2551

ผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล "อิศรา อมันตกุล" ประเภทข่าวยอดเยี่ยม ปี 2551

pdf NEWS195_210,

pdf NEWS215_229