ประกาศเกียรติคุณ ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจาปี ๒๕๖๐

ประกาศเกียรติคุณ
ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล
ประจาปี ๒๕๖๐๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณเก้านาฬิกา เจ้าหน้าที่ทหารตารวจและหน่วยทาลายล้างวัตถุระเบิด ได้เดินทางไปตรวจเหตุระเบิดที่บ้านลาเตาะ หมู่ ๕ ตาบลกาบัง อาเภอกาบัง จังหวัดยะลา ที่ถูกผู้ก่อการร้ายระเบิดเสาไฟฟ้าเมื่อเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาวันเดียวกัน โดยมีอับดุลการิมรามันห์ สิริวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ติดตามเข้าไปทาข่าวด้วย ระหว่างทาง มีทหารพรานซึ่งปฏิบัติหน้าที่คนละคณะ ถูกระเบิดแสวงเครื่องจากคนร้ายลอบวางไว้ ทหารที่ร่วมทางไปด้วยกันซึ่งรอดจากเหตุระเบิดได้นาผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล คณะทหารตารวจและผู้สื่อข่าวชุดที่เดินทางไปตรวจสอบเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าเมื่อได้รับแจ้ง จึงต้องเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดล่าสุดก่อน

ระหว่างเดินเท้าเข้าไป โดยมีหน่วยทาลายล้างวัตถุระเบิดนาหน้า ระเบิดแสวงเครื่องก็ถูกผู้ก่อการร้ายกดผ่านเครื่องมือสื่อสารขึ้นอีกครั้งราวกับแผนลวงที่ผู้ก่อการร้ายวางแผนไว้ เหตุระเบิดครั้งนี้ ทาให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บหลายนาย รวมทั้งผู้สื่อข่าวด้วย

หลังได้สติ นายอับดุลการิมรามันห์ สิริวงศ์ ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ได้ลุกขึ้นบันทึกภาพเหตุการณ์ท่ามกลางควันระเบิดยังไม่ทันจางหาย โดยไม่อาจรู้ได้เลยว่าจะมีระเบิดลวงอีกลูกหนึ่งหรือไม่

ภาพที่นาลงหน้า ๑ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ สะท้อนความเสียสละแม้ชีวิตของเจ้าหน้าที่เพื่อความสงบของบ้านเมืองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนได้อย่างดี

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ภาพข่าว ชื่อ ‘ลวงบึ้ม’ ถ่ายโดยนายอับดุลการิมรามันห์ สิริวงศ์ ผู้สื่อข่าวและช่างภาพหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันกุล ประจาปีสองพันห้าร้อยหกสิบ

 

34
ลวงบึ้ม นาทีระทึก ตร.ชุดอีโอดี บก.ภ.จว.ยะลา ปฐมพยาบาลช่วย ตร.บาดเจ็บ จาดเหตุโจรใต้วางระเบิดเสาไฟฟ้าในพื้นที่บ้านลาเตาะ หมู่5 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา ลวงเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกู้แล้วกดระเบิดทำให้ตร.-ทหารพรานพลีชีพ2 นาย มีนักข่าวบาดเจ็บด้วย เดลินิวส์ 16-ก.ย.-60 อับดุลการิม  รามันห์สิริวงศ์