ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2560

เรียน หัวหน้าข่าวหน้า 1 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2560


ภาพพิธีมอบรางวัล


มูลนิธิอิศรา อมันตกุล  ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม  ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยม และภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล  รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และรางวัล ITPC Award ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีพิธีมอบรางวัล ผลการประกวดข่าวและภาพข่าวประเภทต่าง ๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ  สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลประจำปี 2560  มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 13 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ ปรากฏผลงานข่าวเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5 ข่าว ดังนี้ 1. ข่าว “ปลุกรัฐตื่นดึงท้องถิ่นมีส่วนร่วมทวงคืน "มรดกชาติ" ล้ำค่าโบราณวัตถุไทย” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน  2. ข่าว “อนาถ...พระ-เจ้าหน้าที่ ร่วมโกงเงินทอนวัด มารศาสนาเขมือบไม่กลัวบาป” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  3.ข่าว “เปิดปมมะเร็งร้ายฟุตบอลไทย ล้มบอลไทยลีก ฉีกหน้าขบวนการจ้างนักเตะ-กรรมการ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  4.ข่าว “ตีแผ่ชีวิตแรงงานนอกระบบพลเมืองชั้น 2 ไร้สวัสดิการคุ้มครอง!” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  และ 5.ข่าว “แผนสกัด "ยีนดื้อยาพันธุ์ใหม่" จากหมูสู่คน” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าว ประจำปี 2560 ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ข่าว “แผนสกัด "ยีนดื้อยาพันธุ์ใหม่" จากหมูสู่คน” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ได้รับโล่และเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ ข่าว “ตีแผ่ชีวิตแรงงานนอกระบบพลเมืองชั้น 2 ไร้สวัสดิการคุ้มครอง!” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และข่าว “เปิดปมมะเร็งร้ายฟุตบอลไทย ล้มบอลไทยลีก ฉีกหน้าขบวนการจ้างนักเตะ-กรรมการ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท ทั้งนี้นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 63 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 7 ฉบับ  ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5 ภาพ ได้แก่ 1. ภาพ “วิกฤติน้ำท่วมกรุง” โดยนายรชานนท์ อินทรักษา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก  2. ภาพ “ลวงบึ้ม” โดยนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  3. ภาพ “ใจสลาย” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  4. ภาพ “แหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน” โดยนายชนัตถ์ กตัญญู หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และ 5. ภาพ “ต้องข้าม” โดยนายอภิชิต จินากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

 

 

ผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2560 ผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ ลวงบึ้ม โดยนายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ได้รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท ภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ แหวนแม่ นาฬิกาเพื่อน โดยนายชนัตถ์ กตัญญู หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ และภาพ ใจสลาย โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

และผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ วิกฤติน้ำท่วมกรุง โดยนายรชานนท์ อินทรักษา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และ ภาพ ต้องข้าม โดยนายอภิชิต จินากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ได้รับโล่และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท  ทั้งนี้นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 3 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ ได้แก่ 1. ข่าว “ทวงคืนแก้มลิงหนองใหญ่ ยึดพื้นที่ป่าชุ่มน้ำคืนได้สำเร็จ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  2. ข่าว “เขื่อน-โขง-คน-ธรรมชาติ : เมื่ออนาคตของแม่น้ำโขงอยู่ในอุ้งมือทุนและรัฐ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ The Nation  และ 3. ข่าว “ต้านฮุบป่าสงวน 2 พันไร่ สร้างสนามบินพังงา” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  

ผลการตัดสินรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2560 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานข่าว “ต้านฮุบป่าสงวน 2 พันไร่ สร้างสนามบินพังงา” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท  ทั้งนี้นายพิเชษฐ์ ชูรักษ์ ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลข่าว ITPC Award ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ของชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวด จำนวน 4 ข่าว จาก 2 สังกัด ได้แก่ 1. ข่าว “เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจไม่ถูกต้อง ทั้ง โป๊ เปลือย พนันออนไลน์ ใช้ช่องทางบัตรเติมเงินในการชำระเงินและฟอกเงิน” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  2. ข่าว “โปรแกรมเมอร์ขาดตลาด 1,000,000 คน ไทยแลนด์ 4.0 สะดุด” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  3. ข่าว “การเรียกเก็บภาษีจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียข้ามชาติ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  และ 4. ข่าว The CIO’s Guide to Blockchain” โดยกองบรรณาธิการนิตยสาร CIO World&Business 

ผลการตัดสินรางวัลข่าว ITPC Award ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ ผลงานข่าว “การเรียกเก็บภาษีจากผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียข้ามชาติ” โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท  ทั้งนี้อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มอบรางวัล

อนึ่ง รางวัลอิศรา อมันตกุล  ได้มีการจัดประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2515 เพื่อเป็นการรำลึกถึงนายอิศรา อมันตกุล นักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ และอดีตนายกสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยคนแรก  ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการริเริ่มและบุกเบิกงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย

 

ดูข่าวที่ส่งประกวดทั้งหมด  13 ข่าว

 

ดูภาพข่าวที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 63 ภาพ