ประกาศเกียรติคุณ ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๕๙

ประกาศเกียรติคุณ
ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล
ประจำปี ๒๕๕๙


การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ พสกนิกรผู้จงรักภักดีทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมายังท้องสนามหลวงเพื่อร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลนับแต่วันที่ได้อัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมราชวัง


คืนวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ก่อนสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายพระบรมศพ ๑ วัน หลังการสวดมนต์แล้วเสร็จ ฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก ประชาชนต่างทยอยออกไปหาที่หลบฝน แต่มีหญิงสาวผู้หนึ่งไม่ยอมทิ้งพระบรมฉายาลักษณ์ไว้กลางสายฝน ยังคงปักหลักกางร่มบังพระฉายาลักษณ์ไว้ไม่ให้เปียกด้วยมือกาก้านร่มแน่น จนร่มลู่ลม ดวงตาหรี่เล็กป้องกันน้าฝนเข้าตา อันเป็นจังหวะที่ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ใช้ประสบการณ์และจิตวิญญาณบันทึกภาพนี้ไว้ได้


ภาพดังกล่าว สื่อความหมายถึงความจงรักภักดี แม้เพียงพระบรมฉายาลักษณ์ก็ไม่ยอมให้เปียก เป็นภาพที่เชื่อมโยงบุคคล เหตุการณ์ และบรรยากาศ เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์


คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ภาพข่าว ชื่อ ‘คืนฝนตก’ ถ่ายโดยนายปฏิภัทร จันทร์ทอง ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า