ผลงานข่าวส่งเข้าประกวดรางวัล ดีเด่นข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

ผลงานข่าวส่งเข้าประกวดรางวัล ดีเด่นข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 จำนวน 4 ข่าว

 

หมายเลข ชื่อข่าวสิ่งแวดล้อม  ปี 2562 หนังสือพิมพ์
1 ข่าวปกป้องกระทิงเขาแผงม้า สกัดทัวร์วีไอพี คุกคามสัตว์ป่า เดลินิวส์ (ย่อข่าว)

2 ข่าวหยุดนักการเมือง ฮุบทรัพยากรฯ ชาติไปเป็นสมบัติส่วนตัว ไทยรัฐ  (ย่อข่าว)

3 ข่าวคนบ้านบอมชูธงต้านเหมืองปูนใหญ่ทำลายต้นน้ำ โค่นป่าพันไร่ ลานนาโพสต์  (ย่อข่าว)

4 ข่าวฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน(PM2.5)เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เดอะเนชั่น  (ย่อข่าว)