ผลงานภาพข่าวประกวดรางวัล อิศรา อมันตกุล ประจำปี 2562

ผลงานภาพข่าวประกวดรางวัล อิศรา อมันตกุล ประจำปี 2562

จำนวน 40  ภาพ

1    เดลินิวส์              7 ภาพ
2    ไทยรัฐ             15  ภาพ
3    บางกอกโพสต์     15 ภาพ
4    คมชัดลึก            2 ภาพ
5    กรุงเทพธุรกิจ        1 ภาพ
รวมทั้งหมด    40  ภาพ

 

ลำดับ ภาพ ชื่อภาพข่าว บรรยายภาพ ชื่อช่างภาพ หนังสือพิมพ์ วันที่พิมพ์
1
ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ท่ามกลางพสกนิกรชาวไทยเฝ้าชื่นชมพระบารมี2ฝั่งเจ้าพระยา สุรเชษฎ์  วัชรวิศิษฎ์ เดลินิวส์ 31-ธ.ค.-62
2
ชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี , สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย ท่ามกลางพสกนิกรไทยพร้อมใจใส่เสื้อเหลืองเฝ้าชื่นชมพระบารมี สุรเชษฎ์  วัชรวิศิษฎ์ เดลินิวส์ 31-ธ.ค.-62
3


ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ทรงโบกพระหัตถ์ ให้พสกนิกรที่มารอเฝ้าฯ รับเสด็จ ท่ามกลางเสียงประชาชนเปล่งเสียงดัง “ทรงพระเจริญ” อย่างกึกก้อง  ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จุมพล นพทิพย์ เดลินิวส์ 8-พ.ค.-62
4
ปลื้มปิติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์" ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนเยาวราช และทรงเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีน โดยมีพสกนิกรสวมใส่เสื้อเหลืองร่วม เฝ้าฯ รับเสด็จเต็มตลอดสองข้างทาง สันติ มฤธนนท์ เดลินิวส์ 7-ธ.ค.-62
11


พระบารมี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ท่ามกลางพสกนิกรชาวไทยเฝ้าฯรับเสด็จชื่นชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น
สุรกิจ แก้วมรกต ไทยรัฐ 7-พ.ค.-62
12
สมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ท่ามกลางพสกนิกรชาวไทยเฝ้าฯรับเสด็จชื่นชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น
สุพจน์ ศิลปงาม ไทยรัฐ 6-พ.ค.-62
13
ปลื้มปิติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขณะทรงโบกพระหัตถ์แก่พสกนิกร ขณะเสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
สุพจน์ ศิลปงาม ไทยรัฐ 12-พ.ค.-62
14
โบกพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ขณะทรงโบกพระหัตถ์แก่พสกนิกร ขณะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท
สุพจน์ ศิลปงาม ไทยรัฐ 13-พ.ค.-62
20
แย้มพระสรวล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรริ้วขบวนต่างๆ จนถึงริ้วขบวนจงรักและภักดี ที่เป็นการแสดง "เอ็งกอ" จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยภายหลังจากการแสดง "เอ็งกอ" เสร็จสิ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ-พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปรบพระหัตถ์ และแย้มพระสรวล สุพจน์ ศิลปงาม ไทยรัฐ 7-ธ.ค.-62
21
เยี่ยมพสกนิกร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินไปตามถนนเยาวราชเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จตลอดสองฝั่งถนนด้วยความ
ปลื้มปีติในวันประวัติศาสตร์ ภายหลังเสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์
ณ ประตูเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สุเมธ สมคะเน ไทยรัฐ 7-ธ.ค.-62
23


พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก่อนที่จะเคลื่อนขบวนกลับเข้าพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้การจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบสานมานานใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วิชาญ  เจริญเกียรติภากุล บางกอกโพสต์ 6-พ.ค.-62
24
เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สู่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามก่อนที่จะเคลื่อนขบวนกลับเข้าพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้การจัดริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบสานมานานใน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภัทรพศ์  ฉัตรภัทรศิลป์ บางกอกโพสต์ 6-พ.ค.-62
25
เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ สายสะพายนพรัตนราชว ราภรณ์ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรม หลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน ราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลย ราชกุมาร โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตไปยังเรือนแพที่ ประทับรับรองบริเวณท่าวาสุกรี ในการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวน พยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นพระ ราชพิธีเบื้องปลาย การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน และท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจน เซน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งสันติชัยปราการ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ชนัสถ์ กตัญญ บางกอกโพสต์ 13-ธ.ค.-62
26
เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปประทับเรือพระที่นั่ง อเนกชาติภูชงค์ ตามเสด็จในขบวนพยุหยาตราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรม ขัตติยราชภูษิตาภรณ์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สวมสายสร้อยจุลจอมเกล้า และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า ฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา, สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปัง กรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพร สถาน พระราชวังดุสิตไปยังเรือนแพที่ประทับรับรองบริเวณท่าวาสุกรี ในการเสด็จ พระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรม ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลาย การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน และท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งสันติชัยปราการ บริเวณสวนสันติชัย ปราการ ชนัสถ์ กตัญญู บางกอกโพสต์ 13-ธ.ค.-62
27
ริ้วขบวนราบในหลวงรัชกาลที่ 10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินไปประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรง พระแสงขรรค์ชัยศรี ยาตราโดยริ้วขบวนราบไปยังพระบรมมหาราชวัง มีพระราชยานถม อัญเชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 นําริ้วขบวนราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดีฯ ทรงพระดําเนินเข้า ริ้วขบวนราบในฐานะราชองครักษ์ประจําพระองค์คู่เคียงพระราชยาน ทหารกองเกียรติยศ ถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ริ้วขบวนราบยาตราออกจาก เกยพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ท่าราชวรดิฐ ไปยังพระบรมมหาราชวังหลังประทับพักพระราช อิริยาบถแล้ว ทุกพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินกลับพระที่นั่งอัมพร สถาน พระราชวังดุสิต ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลง สรรเสริญพระบารมี สมชาย ภูมิลาด บางกอกโพสต์ 13-ธ.ค.-62
28
เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารี รัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูล ยราชกุมาร เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และชื่นชมพระบารมี เนื่อง ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ภัทรพงศ์ ฉัตรภัทรศิลป์ บางกอกโพสต์ 7-พ.ค.-62
29
ในหลวงของประชาชน ประชาชนจํานวนมากใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพและร้องตะโกน “ทรงพระเจริญ” ในขณะริ้ว ขบวนเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร กําลังผ่านไปยังวัดวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นที่ ปลาบปลื้มของเหล่าพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่าง ใกล้ชิด อภิชิต จินากุล
บางกอกโพสต์ 6-พ.ค.-62
30
เสด็จฯ เยาวราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ไปยังพื้นที่ ตั้งชุมชนคนไทยเชื้อสายจีน เพื่อทรงเปิดนิทรรศการ“ใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์”เนื่องพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อชาวไทยเชื้อสายจีนมาโดยตลอดเยาวราช ถนนราชวงศ์ ถนนเจริญกรุง ถนนพระรามที่ 4 และถนนมิตรภาพไทย-จีน
ชนัสถ์ กตัญญ
บางกอกโพสต์ 7-ธ.ค.-62
5
กู้ซากช้าง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ใช้เชือกโรยตัวเพื่อติดตั้งอวนตาข่ายดักซากช้างป่าบริเวณ คลองต้นไทร ห่างจากจุดว่างตาข่ายครั้งก่อน500เมตร ท่ามกลางฝนที่ตกหนักทั้งวัน ส่งผลให้การทำงานที่ยากลำบากยิ่ง สุรเชษฎ์  วัชรวิศิษฎ์ เดลินิวส์ 10-ต.ค.-62
6
รํ่าไห้อาลัยองค์พ่อหลวง ประชาชนรํ่าไห้ด้วยความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมระหว่างไปร่วมงานในโอกาสครบรอบ3ปี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่9 ณ บริเวณ ลานด้านหน้าศาลาศิริราช 100 ปี ร.พ ศิริราช สุรเชษฎ์  วัชรวิศิษฎ์ เดลินิวส์ 14-ต.ค.-62
7
ทดแทนด้วยใจ ด.ญ.พิชญาภา หรือน้องแพร งามสุวิชชากุล ลูกสาวของ พ.ต.ท.จตุพร งามสุวิชชากุล รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ป. และนางนุชนาถ งามสุวิชชากุล เข้าสวมกอดนายสมชาย เวโรจน์พิพัฒน์ เสี่ยเจ้าของธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ผู้ต้องหาที่เมาแล้วขับขี่รถเมอร์เซเดสเบนซ์ พุ่งชนรถของพ่อและ ด.ญ.พิชญาภา เสียชีวิตคาที่ ด้วยความดีใจ ภายหลังที่ทราบว่าศาลได้ตัดสินให้ลงโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 1 แสนบาท แต่ให้รอลงอาญา 3 ปี ด้วยความผูกพันและความรับผิดชอบของนายสมชายที่มีต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดี ทำให้ด.ญ.พิชญาภา ลูกสาวคนตาย ดีใจเป็นอย่างมากที่ผู้ต้องหาที่ทำให้พ่อแม่เขาตาย ไม่ต้องจำคุก วัชรินทร์ กลิ่นมะลิ เดลินิวส์ 2-ส.ค.-62
8
บุกถึงที่ นายเอกชัย หงส์กังวาน แกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง บุกไป
โต้คารมกับ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา อย่างดุเดือดที่ใช้คำว่า "กุ๊ย" กับเจ้าตัว จึงมอบข้อความ
"หมอปากหมา" ให้เป็นการตอบแทน ที่ รพ.มงกุฎวัฒนะ
อิสรนันท์ อิทธิสารนัย ไทยรัฐ 12-ม.ค.-62
9
เสียบสยอง เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยเหลือ นายภควัฒน์ เปาริสาร วัย 22 ปี
ที่โดดลงจากห้องพัก ชั้น 4 แมนชั่นย่านคลองตัน ตกลงมาเสียบเหล็กแหลมกำแพงรั้วบาดเจ็บสาหัส สาเหตุโมโหแฟนสาวถามยังยุ่งกับยาเสพติดอยู่หรือเปล่า
สุวสรรค์ ชมแก้ว ไทยรัฐ 27-ม.ค.-62
10
หนีระทึก หญิงสาวรายหนึ่งอุ้มสุนัขที่เลี้ยงไว้ หนีออกมาจากจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 2 ย่านห้วยขวาง เพลิงลุกไหม้นานประมาณ 1 ชม. มีบ้านเรือนเสียหาย รวมทั้งหมด 5 หลัง เบื้องต้นไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใด ธนกร วงค์นาง ไทยรัฐ 1-เม.ย.-62
15
หัวอกพ่อ นายวัน มานะ ชาวเขมร กระโดดจากเสาไฟฟ้าริมถนนสุวรรณศร อ.เมืองสระแก้ว ลงมาที่ผ้าใบขึงท้ายรถสิบล้ออย่างปลอดภัย หลังปีนขึ้นไปอยู่บนเสาไฟฟ้านานกว่า 2 ชั่วโมง เครียดลูกเพิ่งคลอดไม่แข็งแรงต้องเข้าตู้อบ ทำให้ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงหลายหมื่นบาท
อรอุมา อร่ามศรี ไทยรัฐ 1-ก.ค.-62
16
ฝ่ากระแสน้ำช่วยยาย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยว
ไปช่วย นางทอง แสงผดุง อายุ 88 ปี ติดอยู่ในบ้านภายในชุมชนสะพานขาวที่ถูกน้ำในลำห้วยไหลท่วมสูงกว่า 3 เมตร จนเกือบมิดหลังคาบ้าน โดยต้องอุ้มยายนอนบนที่นอน แล้วช่วยกันลากทวนน้ำไปบนถนนอย่างทุลักทุเล
นัสฐริกา คำซาว ไทยรัฐ 1-ก.ย.-62
17
ฝ่าน้ำช่วยยาย เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ฝ่ากระแสน้ำไหลเชี่ยว
ไปช่วย นางทอง แสงผดุง อายุ 88 ปี ติดอยู่ในบ้านภายในชุมชนสะพานขาวที่ถูกน้ำในลำห้วยไหลท่วมสูงกว่า 3 เมตร จนเกือบมิดหลังคาบ้าน โดยต้องอุ้มยายนอนบนที่นอน แล้วช่วยกันลากทวนน้ำไปบนถนนอย่างทุลักทุเล
นัสฐริกา คำซาว ไทยรัฐ 1-ก.ย.-62
18
ชาร์จหนุ่มคลั่ง ตำรวจ "หน่วยสวาทบูรพา" เข้าชาร์จตัวนายนันทชัย พันธุ์ดุไลย์ หลังบุกบ้านแฟนสาวที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา แต่ฝ่ายหญิงไม่ให้เข้าบ้าน เครียดใช้มีดจ่อคอพยายามฆ่าตัวตาย เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมนานกว่า 4 ชม. กระทั่งใช้ปืนยางจ่อขู่จะยิง เกิดความกลัวเป็นจังหวะเข้าล็อกตัว อานนท์ วานิชพงษ์พิเชฐ ไทยรัฐ 18-พ.ย.-62
19
จุมพิต สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ทรงจุมพิตเด็กน้อยคนหนึ่งที่พ่อแม่
นำมาเข้าเฝ้ารับเสด็จ ที่วัดนักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ท่ามกลางความปลื้มปีติของพ่อแม่เด็กน้อยและเหล่าคริสต์ศาสนิกชนกว่า 20,000 คนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จ หลังประทานโอวาทแล้วได้เสด็จไปยังสักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง
สุพจน์ ศิลปงาม ไทยรัฐ 24-พ.ย.-62
22
โชว์สามารถ สุนัขทรงเลี้ยงเหลนคุณทองแดงร่วมแสดงความสามารถพิเศษโดยการกระโดดลอดห่วงบนหลังเจ้าหน้าที่ ในงานมหกรรมสัตว์เลี้ยงแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ที่ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง (ฟิชวิลเลจ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน
สุพจน์ ศิลปงาม ไทยรัฐ 15-ธ.ค.-62
31


ขอเล่นด้วยคน นายกลงสนามร่วมเตะฟุตบอลกับเด็กๆ ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชินูปถัมภ์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นําคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมทํา กิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี ด้วยหัวใจ" ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ซึ่งถือเป็นนายก รัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และคู่สมรส คณะแรกที่ได้ทํากิจกรรมจิตอาสากับผู้พิการทางสายตา สมชาย ภูมิลาด
บางกอกโพสต์ 15-ส.ค.-62
32
เกี่ยวกันนะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังแปลงนาเกษตรกร บริเวณศูนย์ การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เขตหนองจอกด้วยรถไถนา ก่อนร่วมเกี่ยวข้าวกับเกษตรกรเขต หนองจอก และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ในการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะประชาชนในพื้นที่กรุงเทพตะวันออก วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
บางกอกโพสต์ 10-ม.ค.-62
33
อร่อย ลิงตัวหนึ่งกําลังกินแตงโมที่นั่นเป็นแว่นเห็นหน้าเจ้าลิงน้อยอยู่ตรงกลางเฟรมในงานเลี้ยง โต๊ะจีนลิงลพบุรี ครั้งที่ 31 ประจําปี 2562 ที่พระปรางค์สามยอด และศาลพระกาฬ เป็นจุดที่ นักท่องเที่ยวทุกคนต้องตื่นตาตื่นใจกับเหล่าบรรดาลิงใหญ่น้อย ที่คอยต้อนรับเปรียบเสมือน เป็นเจ้าบ้านของเมืองลพบุรี ในความเชื่อของชาวจ.ลพบุรี ภัทรพงศ์ ฉตรภัทรศิลป์
บางกอกโพสต์ 25-พ.ย.-62
34
สมาร์ทแมน พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ทดลองอุปกรณ์ทดสอบร่างกาย ของหน่วยรบสหรัฐ โดยการยกน้ําหนัก 50 กก. ในการตรวจเยี่ยม การตรวจสอบและ ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ประจํา ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 โดยใช้สนามกีฬากรมยุทธ์และพื้นที่โรงเรียนเสนาธิการทหาร บกในการทดสอบ ท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และวิ่ง 2 กิโลเมตร ตามลําดับซึ่งยอดผู้เข้ารับการ ทดสอบมีจํานวน 331 นายจากจํานวนทั้งหมด 351 นาย มีการสาธิตการทดสอบร่างกาย ของหน่วยรบแบบสหรัฐฯ ACFT- Army Cambat Fitness Test ที่จะนํามาใช้ทดสอบใน หน่วยรบของทบ.ไทย อภิชาติ จินากุล บางกอกโพสต์ 21-ธ.ค.-62
35
ตะไลขึ้นฟ้า ตะไลยักษ์ใหญ่กําลังพุ่งทยานสู่ท้องฟ้า โดยมีทีมผู้จัดงานช่วยอํานวยความสะดวกดูแลการ จุดชนวนไฟอย่างใกล้ชิดและต้องใส่เสื้อที่มีสีโดดเด่นเพื่อความปลอดภัยและสังเกตุง่ายจาก ควันไฟจํานวนมาก ในงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจําปี 2562 ณ เทศบาลตําบลกุดหว้า อําเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สะท้อนวิถีชีวิต ดั้งเดิมของชาวอีสานเพื่อการขอฟ้าขอฝนในการทําเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าว มีการแข่งขัน การจุดบั้งไฟตะไลแสน จํานวน 60 บัง บั้งไฟตะไลสองล้าน 4 บั้ง และ บั้งไฟตะไลสิบล้าน บูชาพญาแถน 1 บั้ง วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
บางกอกโพสต์ 20-พ.ค.-62
36
นอกสภา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยแกนนําพรรคจัดกิจกรรม แฟลชม็อบของพรรคอนาคตใหม่ ที่ใช้ชื่อว่า "เมื่อเสียงที่พวกเราเลือกเข้าสภาไม่มีค่า ได้ เวลาประชาชนออกมาส่งเสียงด้วยตัวเอง"บริเวณสกายวอล์ค สี่แยกปทุมวัน โดยมีประชาชน เข้าร่วมเป็นจํานวนมาก มีการถือป้ายกระดาษขอความไม่เห็นด้วยกันรัฐบาล วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
บางกอกโพสต์ 15-ธ.ค.-62
37
มันร้อน เด็กๆกําลังกระโดดเล่นน้ําบริเวณสะพานจตุรภกตร์รังสฤษดิ์ ถนนหลานหลวงเพื่อคลายร้อน ในตอนกลางวัน ในขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า อากาศในกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลในวันนี้มีเมฆบางส่วน กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ําสุด 26-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส วิชาญ เจริญเกียรติภากุล
บางกอกโพสต์ 4-มี.ค.-62
38
ฤทธิ์ปาบึก ชาวบ้านแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช กําลังเผชิญหน้ากับคลื่นยักษ์ที่มีความสูง 3-5 เมตร ท่ามกลางฝนและลมที่กระหน่ําลงมาย่างหนัก หลังพายุโซนร้อนปานึก (Pabuk) พัดขึ้นฝั่งเมื่อเช้า วันที่ 4 มกราคม 2562 จรูญ ทองนวล กรุงเทพธุรกิจ 5-ม.ค.-62
39
ฤทธิ์ปาบึก 2 ชาวบ้านริมชายทะเลแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ช่วยกันแบกตู้เย็นและของใช้เท่าที่ จําเป็นอพยกหนีนคลื่นยักษ์ที่มีความสูง 3-5 เมตร ท่ามกลางลมและฝนที่กระหน่ําลงมาย่างหนัก หลัง พายุโซนร้อนปานึก (Pabuk) พัดขึ้นฝั่งเมื่อเช้าวันที่ 4 มกราคม 2562 จรูญ ทองนวล คมชัดลึก 5-ม.ค.-62
40
พรจุมพิตจากสันตปาปา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (His Holiness Pope Francis) จุมพิศศรีษะเด็กน้อย คริสต์ศาสนิกชนที่ มารอรับเสด็จ ระหว่างเสด็จมาพบกับคณะบาดหลวง นักบวชชายหญิง นักพรต สามเณร ผู้ฝึกหัด ครูคํา สอน ที่ วัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม เมื่อ 22 พ.ย. 2562 ระหว่างเสด็จเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ที่องค์ประมุขแห่งศาสนจักรโรมันคาทอลิกเสด็จ เยือนประเทศไทย และนับเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 35 ปี หลังสมเด็จพระสันตะปาปาจอร์น ปอลล์ ที่ สอง เคยเสด็จเยือนไทยเมื่อปี 2527
ประเสริฐ เทพศรี คมัดลึก 22-พ.ย.-62