ประกาศเกียรติคุณ รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๕๔

ประกาศเกียรติคุณ ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๕๔

         สภาพน้ำท่วมใหญ่หลายจังหวัดเมื่อปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ตัดสินใจใช้ถุงทรายขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กมากั้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ แต่กลับส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่เหนือแนวกั้นบิ๊กแบ็กถูกน้ำท่วมขัง

       ในที่สุด ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเหนือคันกั้นน้ำก็พยายามเข้ารื้อบิ๊กแบ็กด้วยอารมณ์โกรธหลังรัฐบาลไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้อง

       ภาพข่าวดังกล่าว มีองค์ประกอบภาพที่สวยงาม ขณะเดียวกันก็มีความเป็นธรรมชาติ สมบูรณ์ตามแนวคิดนิเทศศาสตร์ที่ว่าด้วยความเป็นภาพข่าว สามารถสะท้อนอารมณ์ของผู้ทุกข์ยากที่บางครั้งก็ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือเลวลงได้

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ภาพข่าว ‘รื้อบิ๊กแบ็ก’ ถ่ายโดยนายสุรเชษฏ์ วัชรวิศิษฏ์ ช่างภาพหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เป็นภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประกาศเกียรติคุณ ข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประจำปี ๒๕๕๔

       มีคำถามว่า เหตุใดผู้ประกันตนร่วมสิบล้านคนซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวในประเทศไทยที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ด้อยที่สุด หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์จึงได้เริ่มการนำเสนอข่าวทวงสิทธิคืนแก่ผู้ประกันตน

การติดตามนำเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่อง มีส่วนให้นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น ตัดสินใจตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรฐานกลาง ๓ ระบบหลักประกันสุขภาพ มีการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ครั้งใหญ่ รวมถึงการขยายสิทธิให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเข้ารับบริการในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ และผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจ่ายเงินแก่สถานพยาบาล จากเหมาจ่ายรายหัว สู่การจ่ายตามกลุ่มโรคร้ายแรงในอัตราที่มากกว่าระบบบัตรทองเกือบเท่าตัว  

นอกจากนี้ ‘โพสต์ทูเดย์’ ยังเป็นช่องทางร้องทุกข์ให้ผู้ประกันตนทวงเงินค้างจ่ายสถานพยาบาล และผลักดันให้ประเด็นความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม

กล่าวได้ว่า การนำเสนอข่าวนี้ ช่วยให้ประชาชนนับสิบล้านคนได้รับสิทธิประโยชน์ในการให้บริการมากขึ้น

       อย่างไรก็ตาม แม้บริบทในการนำเสนอข่าวสารจะแตกต่างกัน แต่เมื่อเทียบข่าวนี้กับข่าวยอดเยี่ยมในอดีตที่ผ่านมา กรรมการตัดสินเห็นว่า ยังไม่สมควรให้ข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

กระนั้น ข่าวนี้ก็มีคุณค่าเหนือระดับชมเชย

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ข่าว ‘ทวงสิทธิสิบล้านคน ลดเหลื่อมล้ำระบบสุขภาพ’ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เป็นข่าวดีเด่น รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////