ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2556

เรียน   หัวหน้าข่าวหน้า 1 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าวที่เข้ารอบสุดท้าย รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2556

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิอิศรา อมันตกุลและชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัล “อิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2556 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดประเภทต่างๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น.  ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล  ถนนศรีอยุธยา สำหรับผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทั้งภาพและข่าว มีดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 15 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ ผลงานข่าวที่เข้ารอบ 6 ข่าวสุดท้ายได้แก่          1. เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง ๒.๕ ล้านตัน นสพ.ฐานเศรษฐกิจ 2. ผ่าขบวนการทุจริต ครูผู้ช่วย อัปยศครั้งใหญ่วงการศึกษาไทย นสพ.มติชน 3.เปิดโปง มหาอลัชชี เณรคำ ขี่เจ๊ตบิณฑบาตติดแบรนด์หรูมั่ว ๘ สีกา นสพ.มติชน 4. กระชากหน้ากากขบวนการขี้ฉ้อ สร้าง ๓๙๖ โรงพัก-สัญญา ๕ พันล้านล่ม นสพ.มติชน 5. ข่าวกระชากหน้ากาก ตำรวจร่วมขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ นสพ.เดลินิวส์ 6. เปิดโปง อภ.สต็อกวัตถุดิบพาราฯ  ๑๔๘ ตัน แฉปัญหาโรงงานวัคซีน-โรงงานผลิตยา นสพ.เดลินิวส์

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว มีผลงานภาพข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 57 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 8  ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายได้แก่  1. “ท่านผู้ทรงเกียรติ” ถ่ายโดยนายชนัสถ์ กตัญญู นสพ. บางกอกโพสต์ 2. "ให้กำลังใจ" ถ่ายโดยนายอภิชิต จินากุล นสพ. บางกอกโพสต์ 3. "น้ำใจ " ภาพโดยนายกิตติพงษ์  มณีฤทธิ์     นสพ. เดลินิวส์ 4. "ตื้บน่วม" ถ่ายโดยศาสนะ  ศิริลาภนสพ. เดลินิวส์ และ 5. "ลูกห่วงแม่" ภาพโดยนายวรวิทย์ พุ่มพวง นสพ. คมชัดลึก

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 4  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 3  ฉบับ   1. ล้างอิทธิพลเถื่อนรุกป่าต้นน้ำ โป่งน้ำร้อน นสพ.ไทยรัฐ  2.พะเยาโมเดลปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรหรือ เอื้อนายทุน นสพ.ไทยรัฐ 3. งัดกฏหมายล้อมคอก ไล่บี้เพิ่มโทษกำราบค่าซากสัตว์ป่าข้ามชาติ นสพ. เดลินิวส์ 4. ปลุกสำนึก ลำปาง ฟื้นแม่วัง สายน้ำแห่งชีวิต นสพ. ลานนาโพสต์ จังหวัดลำปาง

จะมีการประกาศผลการตัดสินและพิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวทั้ง 3 ประเภท  ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ  น.  ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล  ถนนศรีอยุธยา  โดยในงานจะมีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ปาฐกถาพิเศษ  “วาระประเทศไทย ล้างคอรัปชั่น ปฏิรูปประเทศ” โดย   นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

 

ข่าว 6 ข่าวเข้ารอบสุดท้าย

ลำดับที่ หน้าปก ชื่อข่าว (ดาวโหลดย่อข่าว)
สังกัด
1

เปิดโปงขบวนการทุจริตข้าวถุง 2.5 ล้านตัน

ดาวโหลดยอ่ข่าว

ฐานเศรษฐกิจ
2
ข่าวกระชากหน้ากาก ตำรวจร่วมขบวนการค้านอแรด-งาช้างข้ามชาติ เดลินิวส์
3
ข่าวเปิดโปง อภ.สต็อกวัตถุดิบพาราฯ 148ตัน แฉปัญหาโรงงานวัคซีน-โรงงานผลิตยา เดลินิวส์
4
ข่าวผ่าขบวนการทุจริต ครูผู้ช่วย อัปยศครั้งใหญ่วงการศึกษาไทย มติชน
5
ข่าวเปิดโปง มหาอลัชชี เณรคำ ขี่เจ๊ตบิณฑบาตติดแบรนด์หรูมั่ว 8สีกา มติชน
6
ข่าวกระชากหน้ากากขบวนการขี้ฉ้อ สร้าง 396 โรงพัก-สัญญา 5 พ้นล้านล่ม มติชน

 

ภาพเข้ารอบ 5 ภาพ


ภาพ
ชื่อภาพ
สังกัด
วันเดือนปีที่ลง
ช่างภาพ
บรรยายภาพ
23
ท่านผู้ทรงเกียรติ บางกอกโพสต์ 21 ส.ค. 56 ชนัสถ์ กตัญญู บรรยากาศการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ.... เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. วันแรก มีการประท้วงไปมาจนไม่สามารถเข้าสู่การอภิปรายในวาระที่ 2 ก่อนเหตุการณ์จะวุ่นวายเมื่อประธานสภานายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ คว้าฆ้อนมาทุบหลายครั้งเพื่อให้ที่ประชุมอยู่ในความสงบและเรียกตำรวจสภามาเชิญส.ส.ฝ่ายค้านบางคนออกนอกห้องจนทำให้เกิดเหตุบานปลายกระทบกระทั่งกันระหว่างส.ส.ปชป.และตำรวจสภา จนประธานต้องสั่งพักการประชุม วันนี้ ที่สภา
27
ให้กำลังใจ บางกอกโพสต์ 29 พ.ย. 56 อภิชาต  จินากุล มวลชนเดินจากถนนราชดำเนินมาหน้ากระทรวงกลาโหม น.ส. จิตภัสร์ ได้นำมวลชนเดินจากถนนราชดำเนินมาหน้ากระทรวงกลาโหมโดยเรียกร้องให้ข้าราชการทหารออกมาร่วมมือกับประชาชนในการต่อต้านระบอบทักษิณ พร้อมประกาศให้ใครที่พกนกหวีด ดอกไม้ ธง ขอให้มอบให้ทหารตำรวจด้วยรอยยิ้ม และจะเป็นกำลังใจในการทำงานเสมอ ก่อนให้ประชาชนโบกมือให้ข้าราชการ และเดินทางกลับราชดำเนิน
44
น้ำใจ เดลินิวส์ 22 ก.ย. 56 กิตติพงษ์  มณีฤทธิ์ หนุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้าง ช่วยเหลือชายหนุ่มอุ้มบิดาอาการป่วยหนักหมดสติอยู่ริมถนนพระราม 1 ท่ามกลางสภาพการจราจรติดขัด โดยไม่มีจยย.คนไหนรับไปส่งโรงพยาบาล สุดท้ายหนุ่มน้ำใจงามผ่านมาเห็น  จึงได้เข้าไปรับตัวนำส่ง รพ.จุฬาฯ จนแพทย์ช่วยชีวิตได้ทัน
45
ตื้บน่วม เดลินิวส์ 8 พ.ย. 56 ศาสนะ  ศิริลาภ ตำรวจนอกเครื่องแบบ สน.นางเลิ้ง ถูกกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส.รุมกระทืบหลังจากจับได้ว่าเป็นตำรวจสายสืบมาหาข่าวและบันทึกภาพผู้ชุมนุม ที่บริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์
51
ลูกห่วงแม่ คมชัดลึก 12 ม.ค. 56 วรวิทย์ พุ่มพวง เด็กชายอายุ 10 ปี และ 7 ปี ลูกชายของนางสาวชุติมา เปลี่ยนวงค์ กำลังนั่งร้องไห้อยู่ข้างร่างกายแม่ที่สลบ หลังลมพัดซุ้มประตูที่ทำจากไม้อัดล้มทับ ในระหว่างที่สามแม่ลูกพากันมาเที่ยวงานวันเด็กที่ทางรัฐบาลไทยจัดขึ้น