สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดปาฐกถาพิเศษ คิดเพื่อประเทศไทย

พร้อมมอบรางวัลผลงานประกวดข่าวและภาพข่าวยอดเยี่ยมประจำปี 2549

 

โรงแรมดุสิตธานี 5 มีนาคม 2550 – สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ฉลองวันนักข่าว 5 มีนาคมของทุกปี โดยในปีนี้จัดปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “คิดเพื่อประเทศไทย” โดย ได้รับเกียรติจากพลเอก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี และอาจารย์ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมในการปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ และดำเนินรายการช่วงถาม-ตอบ โดยนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2550 ระหว่างเวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนักข่าวประจำปี 2550 นี้ ตรงกับวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 52 ปี ทางสมาคมนักข่าวฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ถ่วงดุล และนำเสนอความคิดเห็นในการสร้างสรรค์สังคม จึงได้จัดกิจกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อดังกล่าวขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่ายคิดและร่วมแรงร่วมใจกันหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆ ของประเทศ แม้ว่าในบางประเด็นเราจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน แต่ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือการหาทางออกให้ประเทศออกจากวิกฤตอย่างสันติวิธี และร่วมกันสร้างประชาธิปไตย และสร้างความปรองดองแห่งชาติให้เกิดขึ้น และช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าต่อไป

นอกจากปาฐกถาแล้ว ทางสมาคมนักข่าวฯ ได้จัดการประกวดข่าวรางวัล “อิศรา อมันตกุล “ประเภท ข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่นและรางวัลข่าวยอดเยี่ยมของ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ประจำปี 2549 โดยมีผลงานข่าวที่เข้ารอบตัดสินดังนี้

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทข่าวยอดเยี่ยม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 24 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 11 ฉบับ ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมได้แก่ข่าว “ผ่าขบวนการเอื้อประโยชน์ชินวัตร ขายหุ้น ชินคอร์ป 73000 ล้าน” โดยกองบรรณาธิการ นสพ. มติชน ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ข่าว “เปิดโปงแก็งมาเฟียโลก "แบนดิโดส" ยึดเกาะสมุยฟอกเงิน เลี่ยงภาษี - เชิดนอมินีฮุบธุรกิจ” โดยกองบรรณาธิการ นสพ. ประชาชาติธุรกิจ และข่าว “บูรณาโกงรถดับเพลิง 6800 ล้าน” โดยกองบรรณาธิการ นสพ. เดลินิวส์ ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าวยอดเยี่ยม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 112 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 10 ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยมได้แก่ภาพข่าว “แผ่นดินเดือด” ถ่ายโดยนายจรูญ ทองนวล หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ภาพข่าว “ทหารรักษาการณ์” ถ่ายโดยนายณัฏฎ์ฐิติ อำไพวรรณ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และภาพข่าว “เหินเวหา” ถ่ายโดยนายวิชาตรี ทับดวง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

และในปีนี้ สมาคมฯได้ประกาศเกียรติคุณให้ภาพ “พ่อของลูก” ซึ่งเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกสีหบัญชร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549 ถ่ายโดยนายนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น เป็นภาพเกียรติยศแห่งปี

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับ สนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ ข่าวตีแผ่แผนฮุบ"เกาะสมุย" รักษาป่าต้นน้ำ-จัดระเบียบที่ดิน โดยกองบรรณาธิการนสพ. มติชน ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ข่าวคุ้มหรือไม่...? บูมอสังหาฯ – ท่อง เที่ยวสมุยตัวเร่งทำลายสิ่งแวดล้อม โดยกองบรรณาธิการนสพ. ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวพิทักษ์ "นีโม" อนุรักษ์ปลาสวยงามอยู่คู่ทะเลไทย โดยกองบรรณาธิการนสพ. มติชน และข่าวแฉขบวนการค้าปลาสวยงามส่งอควาเรียมยักษ์ โดยกองบรรณาธิการนสพ.คมชัดลึก ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัล ข่าวยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแต่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ คือ 1. ข่าวถนนเขาราชสีห์ : จากคดีนายทุนรุกทางสาธารณะ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงสาริกา จังหวัดนครนายก และ 2. ข่าวปัญหา "เยาวชนตราด" ความจริงที่ถูกปกปิด โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดตราด ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะนำไปสมทบกองทุน “สถาบันอิศรา” ซึ่ง จะใช้เป็นกลไกในการปฏิรูปสื่อและระดมทุนเพื่อสนับสนุนการกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมนักข่าวฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ได้ตระหนักถึงและกระตือรือล้นในการทำหน้าที่ในฐานะของสื่อมวลชน รวมทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพการรายงานข่าว