ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2557

เรียน   หัวหน้าข่าวหน้า 1 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เรื่อง    ประกาศผลการตัดสินข่าวและภาพข่าว รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี 2557

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  มูลนิธิอิศรา อมันตกุล และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   ได้จัดการประกวดข่าวยอดเยี่ยมและภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล และรางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลผลการประกวดประเภทต่างๆ ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 19.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม  โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท (ประตูน้ำ)  สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภาพและข่าว มีดังนี้

 

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทข่าว มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 15 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ ผลงานข่าวที่เข้ารอบ 5 ข่าวสุดท้ายได้แก่ 1.ข่าว บทพิสูจน์จำนำข้าวรัฐบาลขาดทุนมหาศาล นสพ.กรุงเทพธุรกิจ  2.ข่าวแรงงานประมงนอกน่านน้ำคนไทยที่ถูกลืมนสพ.ไทยรัฐ 3.ข่าวเปิดโปงธุรกิจ “อุ้มบุญไทย" มดลูกโลก นสพ.ไทยรัฐ 4.ข่าวแฉขบวนเขมือบงบสร้างสนามฟุตซอล 17 จังหวัด เหนือ อีสาน เสียหาย 689 ล้าน นสพ.มติชน  และ 5.ข่าว เปิดขุมทรัพย์ “เจ้าคุณเสนาะ” วัดสระเกศ สตง.ท้าทายอำนาจตรวจเงินหลวงเงินวัด  เกิดจุดเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบพระ นสพ.เดลินิวส์

 

สำหรับผลการตัดสินประจำปี 2557 ไม่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลข่าวยอดเยี่ยม  แต่มีผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่น 1 รางวัล ได้แก่ ข่าว เปิดโปงธุรกิจ “อุ้มบุญไทย" มดลูกโลก นสพ.ไทยรัฐ ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 30,000 บาท

สำหรับข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ ข่าว แรงงานประมงนอกน่านน้ำคนไทยที่ถูกลืม นสพ.ไทยรัฐ  ข่าว เปิดขุมทรัพย์ “เจ้าคุณเสนาะ” วัดสระเกศ สตง.ท้าทายอำนาจตรวจเงินหลวงเงินวัด เกิดจุดเปลี่ยนกระบวนการตรวจสอบพระ นสพ.เดลินิวส์ และข่าว แฉขบวนเขมือบงบสร้างสนามฟุตซอล 17 จังหวัด เหนือ อีสาน เสียหาย 689 ล้าน นสพ.มติชน ได้รับโล่ห์และเงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท  โดยนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมันตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัลอิศรา อมันตกุล  ประเภทภาพข่าว มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 58 ภาพ จากหนังสือพิมพ์ 4  ฉบับ ผลงานภาพข่าวที่เข้ารอบ 5 ภาพสุดท้ายได้แก่  1.“อาตมาไม่เกี่ยว” โดยนายธิติ วรรณมณฑา นสพ.บางกอกโพสต์        2."หนี" โดยนายธนารักษ์ คุณทน นสพ.บางกอกโพสต์  3. "ใจสลาย " โดยนายอดิศร ฉาบสูงเนิน  นสพ.คมชัดลึก  4."ฝืน" โดยนายอดิศร ฉาบสูงเนิน นสพ.เดอะเนชั่น  และ 5."เสี่ยงชีวิต เพื่อชีวิต" โดยนายอดิศร ฉาบสูงเนิน นสพ.เดอะเนชั่น

 

สำหรับผลการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภทภาพข่าว ประจำปี 2557 ผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลภาพข่าวยอดเยี่ยม ได้แก่ ภาพ “อาตมาไม่เกี่ยว” โดยนายธิติ วรรณมณฑา นสพ.บางกอกโพสต์  ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 50,000 บาท

 

สำหรับผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1 มี 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ "เสี่ยงชีวิต เพื่อชีวิต" โดยนายอดิศร ฉาบสูงเนิน นสพ.เดอะเนชั่น และ ภาพ "ฝืน"  โดยนายอดิศร ฉาบสูงเนิน นสพ.เดอะเนชั่น ได้รับโล่ห์และเงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท

และผลงานภาพข่าวที่ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 มี 2 รางวัล ได้แก่ ภาพ "หนี" โดยนายธนารักษ์ คุณทน นสพ.บางกอกโพสต์  และภาพ "ใจสลาย"  โดยนายอดิศร ฉาบสูงเนิน  นสพ.คมชัดลึก ได้รับโล่ห์และเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท   โดยนายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  และนายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร ประธานมูลนิธิอิศรา อมัน-ตกุล เป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ของชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือ

พิมพ์แห่งประเทศไทย สนับสนุนเงินรางวัลโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 5  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 4  ฉบับ ได้แก่   1.เพิกถอนยกเข่งโฉนดบิน-บวม รุกอุทยานแห่งชาติสิรินาถ นสพ.ไทยรัฐ  2.ลักลอบขุดดิน สปก. ถมที่สร้างห้างสรรพสินค้า นสพ.ไทยรัฐ 3.เปิดโปงขบวนการรุกป่า ฮุบที่ดินทั่วไทยทวงคืนทรัพยากรชาติ นสพ.มติชน  4.มหันตภัยเงียบจอกหูหนู รุกเขื่อนกิ่วลม นสพ.ลานนาโพสต์ จังหวัดลำปาง และ 5.“พิษ ขยะไฮเทค” นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

 

ผลการตัดสินข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2557 ไม่มีผลงานข่าวใดได้รับรางวัลดีเด่น แต่มีรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานข่าว พิษ "ขยะไฮเทค" จาก นสพ.กรุงเทพธุรกิจ และผลงานข่าว มหัตภัยเงียบจอกหูหนู รุกเขื่อนกิ่วลม จาก นสพ.ลานนาโพสต์ จังหวัดลำปาง ได้รับโล่ห์และเงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท โดยนายพิเชษฐ์ ชูรักษ์ ประธานชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม และนายสมยศ เสริมมั่น รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศเกียรติคุณ

ข่าวดีเด่น รางวัลอิศรา อมันตกุล

ประจำปี ๒๕๕๗

ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็น ‘มดลูกโลก’ ของผู้ต้องการมีบุตร จนเป็นธุรกิจทำเงินที่แพร่กระจายในหมู่แพทย์ไทยกลุ่มหนึ่ง รวมทั้งนายหน้าไทยและต่างประเทศ เนื่องจากช่องว่างทางกฎหมายของหลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย อิสราเอล อินเดีย เนปาล ห้ามรับจ้างอุ้มบุญ ขณะที่ค่าจ้างอุ้มบุญต้องใช้เงินนับล้านบาท แต่ไทยมีค่าใช้จ่ายเพียงสามแสนบาทเศษ จึงทำให้มีเงินสะพัดในธุรกิจอุ้มบุญกว่าสี่พันล้านบาท

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐติดตามธุรกิจอุ้มบุญจนพบปัญหาที่ตามา เช่น เด็กไม่สมบูรณ์ หรือถูกทิ้งให้แม่อุ้มบุญชาวไทยเลี้ยงดู แต่การที่แพทย์ไทยใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เปิดคลินิกเฉพาะทาง เพื่อรับจ้างทำอุ้มบุญเข้าข่ายผิดกฎหมายสถานพยาบาล ๒๕๔๑

การเสนอข่าวธุรกิจอุ้มบุญของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้รับความสนใจจากสำนักข่าวต่างประเทศนำที่ไปเสนอต่อ จนได้ข้อมูลสามีภรรยาชาวจีนมาจ้างอุ้มบุญในไทยถึงสองร้อยคู่ต่อปี โดยนายหน้าที่ฮ่องกงทำรายได้ถึงสี่พันแปดร้อยล้านบาท ในปี ๒๕๕๖ และแม่ชาวออสเตรเลียมาจ้างอุ้มบุญเลือกเพศในไทยนับร้อยรายต่อปี ส่งผลให้มีคลินิกอุ้มบุญในไทยกว่าห้าสิบแห่ง การนำเสนอข่าวของ ‘ไทยรัฐ’ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทางการสนใจ และเข้ามาดำเนินการ

แม้จะไม่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม แต่คณะกรรมการตัดสินก็เห็นว่าเป็นข่าวที่มีคุณค่า จึงมีมติให้ข่าว ‘เปิดโปงธุรกิจอุ้มบุญไทย มดลูกโลก’ โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นข่าวดีเด่น รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศเกียรติคุณ

ภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล

ประจำปี ๒๕๕๗

ย้อนไปเมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือแดง กวป. ได้ยกพวกมาที่บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทำให้กลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ กปปส. ซึ่งตั้งกระโจมให้กำลังใจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต้องล่าถอยออกไป

ช่วงที่แดง กวป. บุกเข้ามา จน กปปส. ต้องล่าถอยนั้นเอง พระสงฆ์ซึ่งเดินผ่านเข้าไปในที่ชุมนุม ถูกแดง กวป. ทั้งชายและหญิงเข้ารุมทำร้าย อันเป็นเหตุการณ์ที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์บันทึกไว้ได้ โดยภาพดังกล่าว มีมิติที่ขัดแย้งสำหรับคนไทยทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์สามารถบันทึกไว้ได้ด้วยประสบการณ์และวิญญาณแห่งวิชาชีพ นับเป็นภาพที่สื่อความหมายโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายด้วยตัวอักษรใดใดมากไปกว่าการบอกเพียงวัน เวลา สถานที่ และใครที่เป็นต้นเหตุเท่านั้น

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ภาพข่าว ชื่อ ‘อาตมาไม่เกี่ยว’ ถ่ายโดยนายธิติ วรรณมณฑา ช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นภาพข่าวยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด