คำประกาศเกียรติคุณ ภาพเกียรติยศแห่งปี

เนื่องจากปีที่ผ่านมา เป็นปีมหามงคล ในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี คณะกรรมการตัดสินภาพมีมติเป็นเอกฉันต์ มอบรางวัลพิเศษ ให้กับภาพข่าวที่เกิดขึ้นระหว่างพระราชพิธี เป็น

ภาพรางวัล "เฉลิมพระเกียรติ" ประจำปี 2549

ภาพรางวัล เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี  2549

โดยเป็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งอนันตสมาคม พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อร่วมพระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษักตริยาธิราช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

ช่างภาพ : นันทสิทธิ นิตย์เมธา จากหนังสือพิมพ์ : กรุงเทพธุรกิจ วันที่ : 10/7/2006