คณะกรรมการตัดสินภาพข่าว ประจำปี 2552

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล

ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจำปี 2552  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท “ภาพข่าวยอดเยี่ยม” ประจำปี  2552  ของมูลนิธิอิศรา อมันตกุล ดังนี้

 

 

1. นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์          อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ                                                     ประธาน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

2. ประธานหรือผู้แทนมูลนิธิอิศรา อมันตกุล                                                                                     กรรมการ

3. นายจำลอง  บุญสอง                           หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์                                                    กรรมการ

4. นายอภิชาติ  วีระวงศ์                           สำนักข่าวเอพี                                                                กรรมการ

5. นายยิ่งศักดิ์ ตรงต่อศักดิ์                       หนังสือพิมพ์เดลินิวส์                                                         กรรมการ

6. นายทิววัฒน์  ภัทรกุลวณิชย์                  การ์ตูนนิสต์  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ                                   กรรมการ

7. นายสุรินทร์  มุขศรี                              หนังสือพิมพ์มติชน                                                          กรรมการ

8. นายสายัณห์ พรนันทรัตน์                     หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์                                                 กรรมการ

9. นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์            รองเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย           กรรมการและเลขานุการ