บันทึกประสบการณ์ สื่อไทยยกคณะดูงานจีน พบนสพ.ใช้ AIเสริมแกร่งทำข่าว

ริมสนามข่าว

โดยทีมข่าวพิเศษ กองบก.เพจจุลสาราชดำเนิน

......................................

บันทึกประสบการณ์ สื่อไทยยกคณะดูงานจีน

พบนสพ.ใช้ AIเสริมแกร่งทำข่าว


ผ่านพ้นไปแล้ว หลักสูตรเข้มข้น ยาวนาน 7วัน  ยุทธศาสตร์จีนยุคใหม่ ไทยเตรียมพร้อมอย่างไร" ที่ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ร่วมจัดเสวนาพร้อมกับเดินทางไปดูงานจริงถึง กว่างโจว-เซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-16พ.ย.

ตลอดเวลาอัดแน่นด้วยเนื้อหา ความรู้ ตั้งแต่อยู่ในไทย ผู้เชี่ยวชาญจีน เดินทางมาให้ความรู้กับสื่อไทยในทุกแง่มุม เป็นการบ่มเพาะความรู้เบื้องต้น ก่อนเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ในต่างแดน
นางหยางหยาง ที่ปรึกษาการเมืองสถานทูตจีนประจำประเทศไทย นายวิบูลย์ คูสกุล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเสวนา เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย-จีน ที่มีมาอย่างยาวนานทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว คนจีนชอบทั้ง อาหาร ที่ท่องเที่ยว สินค้า อุปนิสัย เอกลักษณ์ความเป็นไทย ตอกย้ำถึงความผูกพันอย่างแนบแน่น ดังคำกล่าว ไทยจีนใช่อื่นไกล คือ พี่น้องกัน

ร่วมด้วย คณาจารย์ รู้ลึก รู้จริงมาฉายภาพให้เห็น ให้เข้าใจ จีน อย่างลึกซึ้ง อาจารย์อักษรศรี พานิชสาสน์  อาจารย์วรศักดิ์ มหัทธโนบล อาจารย์ประมวล สุธีจารุวัฒน อาจารย์วาสนา วงศ์สุรวัฒน์  นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม ล้วนเป็นผู้ที่ทั้งสัมผัส รู้ข้อมูลจีนอย่างถึงแก่น ต่างมาให้ความรู้ในหลายๆด้านของจีน ครบถ้วน ตั้งแต่ พัฒนาการของจีนผ่านผู้นำแต่ละยุค การเปิดประเทศ เปิดประตูการค้า การปฏิรูปประเทศ ความเอาจริงเอาจังด้านการเมืองต่อผู้ทุจริตคอรัปชั่น ถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด

ความสัมพันธ์มิตรประเทศ เชื่อมโลกเข้าด้วยกันทั้งทางเรือ ทางบก ผ่านนโยบาย Belt and Road Initiative(BRI) ไปจนการส่งเสริม ดึงศักยภาพคน ขยายโอกาสด้านการค้า การลงทุน ไปจนถึง ความก้าวหน้า ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี การศึกษา สาธารณสุข ฯ เป็นการฉายภาพ เพิ่มพูนความรู้ อันเป็นประโยชน์มหาศาลต่อบรรดานักข่าวทั้ง20คน ที่ได้ร่วมเข้าอบรม

เป็นการปูพื้นฐานองค์ความรู้ ความเข้าใจก่อนยกคณะไปสัมผัส ของจริง สถานที่จริง ทันทีที่ไปถึงต้องบอกว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ‘วศิน เรืองประทีปแสง’ กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว(ตำแหน่งขณะนั้น) พร้อมกับตัวแทนจากประเทศไทยจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันฉายภาพให้เห็นถึงประเด็น เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งออก ในกว่างโจว ที่ถือเป็นเมืองหลักทางเศรษฐกิจของ มณฑลกวางตุ้ง

ท่านวศินเผยตอนหนึ่งว่า ‘สถานกงสุลไทย ณ นครกว่างโจว ดูแลครอบคลุมทั้งมณฑลกวางตุ้ง มณฑลไห่หนาน ดูแลคนไทย หากนักเรียนไทย ชาวไทยมีปัญหา สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง สถานกงสุลไทยในจีนมี 8 แห่ง ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของประชาชนทั้ง 2 ฝั่งเป็นไปด้วยดี มูลค่าการค้ารวม ไทยกับมณฑลกวางตุ้ง สูง 1 ใน 3 ของมูลค่าการค้ารวมไทยกับจีนทั้งประเทศประมาณ 7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และยังมีโอกาสขยายมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นในอนาคต

เรื่องการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปประเทศไทยในแต่ละปี 1ใน4 มาจากมณฑลกวางตุ้ง ชาวจีนชอบอาหารไทย มวยไทย สินค้าไทย ฝากสื่อช่วยประชาสัมพันธ์ถึงคนไทย 2 เรื่อง คือเรื่องของการขนยาเสพติดเข้าประเทศจีน ทั้งตั้งใจและถูกหลอก เป็นปัญหาที่สถานกงสุลไทยในจีนประสบปัญหามาก กฎหมายจีนเข้มงวด หากถูกจับได้ โทษคือประหารชีวิต นอกจากนี้เรื่องวีซ่าผิดประเภท ขอมาทำงาน แต่ขอวีซ่านักท่องเที่ยว ทำงานจนวีซ่าหมดอายุ แบบนี้หากถูกจับได้ จีนจะมีมาตรการขั้นเด็ดขาดเช่นกัน’

คนไทยที่มีศักยภาพ เข้ามาท้าดวลแข่งขันด้านการค้ากับคนจีน บริษัทล็อกซ์เล่ย์ ที่ค้าขายข้าวไทย บริษัท My Great จำหน่ายรังนก บริษัท I plus Q DNA(spa) ร้านอาหารไทย Thai Alley ซึ่งผู้ประกอบการไทยแต่ละรายยังเป็นวัยหนุ่มสาว เข้ามาเปิดตลาดแข่งขัน ใช้ความรู้ความสามารถฉบับไทยๆ ครองใจชาวจีนได้อย่างน่าชื่นชม  ในทุกผลิตภัณฑ์ ได้รับความนิยมอย่างสูงจากชาวจีน มั่นใจในคุณภาพสินค้า การบริการแบบไทย ไม่น่าแปลกใจที่ ยอดขายแต่ละปี ขยับเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง

คณะนักข่าว ยังมีโอกาสไปเยือน หนังสือพิมพ์หนานฟาง (Nanfang Daily) มีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับสื่อไทยอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกับ อธิบายถึงประวัติความเป็นมา การทำงานเบื้องต้นของสื่อจีน ที่น่าสนใจ ในยุคเทคโนโลยีก้าวล้ำ ทันสมัย ไม่เพียงสำนักข่าวชื่อดังในจีนทดลองใช้ AI มาอ่านข่าวได้อย่างน่าทึ่งแล้ว ในหนังสือพิมพ์หนานฟาง ทดลองใช้ AI มาช่วยทำงานในงานบางอย่างที่ไม่ซับซ้อนมากนัก อาทิ การรายงานผลกีฬา ความเคลื่อนไหว ดัชนีในตลาดหลักทรัพย์จีน เป็นต้น ซึ่งผลที่ออกมาให้ความแม่นยำเกือบ100เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

หัวเหว่ย ที่คนไทย คุ้นเคยกันอย่างดี โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดัง วางจำหน่ายทั่วโลก เราอาจเข้าใจว่า ไม่ได้ดำเนินธุรกิจมือถือเพียงอย่างเดียว ยังครอบคลุมไปถึงการวางระบบเทคโนโลยีด้านการบิน การคมนาคมขนส่ง ด้านการสื่อสาร ด้านพลังงาน ฯลฯ รวมทั้งการส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา มีสถาบันการเรียนการสอนเป็นของตัวเอง อีกทั้งยังดึงศักยภาพคนท้องถิ่น ผู้สำเร็จการศึกษา ให้เข้ามาร่วมทำงานในองค์กรแห่งนี้ ตามความถนัดของตัวเอง

เช่นเดียวกับ บริษัท Tencent ที่คนไทยมักคุ้นเคยกับ โปรแกรมสนทนาชื่อดัง we chat  เกมออนไลน์ยอดฮิต แต่ขณะเดียวกัน ยังต่อยอด แอพพลิเคชั่นชื่อดังอีกหลากหลาย ต่อยอดเทคโนโลยี เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกผู้คนทั้งด้านการอุปโภคบริโภค ความบันเทิง สุขภาพ ไปจนถึงการทำประโยชน์ตอบแทนสังคม ส่งเสริมให้คนทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น ที่นำมาประสานลงตัวผ่าน แอพพลิเคชั่น ได้อย่างน่าทึ่ง ลงตัว

ประสบการณ์ที่ยกมาข้างต้น ป็นเพียงเศษเสี้ยวจากการอบรม การเดินทาง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้กับ ผู้เชี่ยวชาญจีน ไม่เพียงได้เห็น ได้สัมผัส จึงได้รู้ ได้เข้าใจย่างก้าว ความเปลี่ยนแปลงในเวลาอันรวดเร็ว ถือเป็น ประสบการณ์อันล้ำค่ายิ่ง