เปิดใจนักศึกษามรภ.นครสวรรค์ เจ้าของสโลแกน ” “สกัดกั้นข่าวปลอม หล่อหลอมความจริง”


เปิดใจนักศึกษามรภ.นครสวรรค์ เจ้าของสโลแกน " “สกัดกั้นข่าวปลอม หล่อหลอมความจริง”

นายหรรษมนัส ปัตภี นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งรับรางวัลชนะเลิศประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับสโลแกน ในหัวข้อ เสรีภาพบนความรับผิดชอบ ได้คิดคำสโลแกนว่า “สกัดกั้นข่าวปลอม หล่อหลอมความจริง” เพราะในปัจจุบันนี้ ใครก็ได้สามารถเป็นสื่อมวลชนได้ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไหน เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นที่ไหน ทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนได้หมด แต่ทางกลับกัน ทุกๆคนสามารถเป็นสื่อมวลชนได้ก็จริง แต่พื้นฐานของสื่อมวลชนต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ ต้องเป็นข้อมูลที่โปร่งใสเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และทันเหตุการณ์

“ทั้งนี้ผมมองว่า ถ้าใครก็ได้ที่สามารถเป็นสื่อมวลชน จะต้องเน้นย้ำกับข้อมูลที่เป็นความจริง” นายหรรษมนัส ระบุ

สำหรับการประกวดสโลแกนดังกล่าว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดสโลแกนเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3 พ.ค. ภายใต้หลักคิด "เสรีภาพบนความรับผิดชอบ"  เพื่อนำสโลแกนดังกล่าวไปใช้รณรงค์ต่อไป ให้สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้เสรีภาพอย่างมีคุณภาพในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในยุคที่เทคโนโลยีเอื้อให้ทุกคนใช้ช่องทางการสื่อสารได้ง่ายดาย ทั้งการแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ ส่งต่อ แชร์ข้อมูลข่าวสารแม้ว่าทุกคนจะมีเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่เมื่อใช้เสรีภาพที่มีแล้วต้องพร้อมรับผิดชอบในสิ่งที่อาจจะเกิดผลกระทบตามมาจากการใช้เสรีภาพนั้นทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย ไม่ตกเป็นเครื่องมือของการส่งต่อข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปลอม  ข้อความที่สร้างความเกลียดชังและสร้างความขัดแย้งให้สังคม ซึ่งมีทั้งสื่อมวลชน นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา  และประชาชนทั่วไป ส่งสโลแกนเข้าประกวดรวม 44 สโลแกน