คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552

คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปี 2552

 

นาย   ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์                        (มติชน)                      นายกสมาคม

นาย   ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี                         (ไทยรัฐ)                    อุปนายกฝ่ายบริหาร

นาย   วันชัย วงศ์มีชัย                                 (แนวหน้า)                  อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

นางสาว บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์                    (คมชัดลึก)                 อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

นางสาว เย็นจิตร์ สถิรมงคลสุข                        (มติชน)                    อุปนายกฝ่ายวิชาการ

นาย   ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์                             (บางกอกโพสต์)          เลขาธิการ

นาย   ปราเมศ เหล็กเพ็ชร์                             (ไทยรัฐ)                  รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ

นาย   วัสยศ งามขำ                                    (บางกอกโพสต์)         รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

นาย   เขมชาติ ชวนะธิต                               (ASTVผู้จัดการ)         นายทะเบียน

นางสาว นภาพร พานิชชาติ                            (เดลินิวส์)                 เหรัญญิก

นาย   มนตรี จุ้ยม่วงศรี                                 (มติชน)                   กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

นางสาว จินตนา จันทร์ไพบูลย์                        (สยามรัฐ)                กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นาย   วิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์                        (เดลินิวส์)                กรรมการฝ่ายวิชาการ

นาย   ราม อินทรวิจิตร                                 (ประชาชาติธุรกิจ)      กรรมการฝ่ายวิชาการ

นาย   วีรศักดิ์ พงศ์อักษร                               (กรุงเทพธุรกิจ)         กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นาง   บัญญัติ ทัศนียะเวช                     (บางกอกโพสต์)

นาย   สมเจตน์ วัฒนาธร                       (เดลินิวส์)

นาย   สมาน สุตโต                             (โพสต์ทูเดย์)

นาย   ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์                       (ASTVผู้จัดการ)

นาย   บรรยงค์ สุวรรณผ่อง                    (อีคอมนิวส์)