ส่งกำลังใจให้กับสื่อมวลชนปลอดภัยจากโควิด-19

ท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น และหนึ่งในจำนวนนั้น ก็มีสื่อมวลชนและบุคลากรในกองบรรณาธิการสื่อบางสำนัก เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ส่งผลให้บุคลากรในสื่อหลายสำนักกลายเป็นผู้มีความเสี่ยง เข้ารับการตรวจหาเชื้อ ต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เปลี่ยนรูปแบบการทำงาน รวมทั้งส่งผลต่อภาวะจิตใจในการทำงาน

นับเป็นความยากลำบากในการบริหารกำลังคน การคิดวางแผนหารูปแบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง เป็นความท้าทายในการทำหน้าที่สื่อมวลชนในภาวะวิกฤตโรคระบาด ของสื่อส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ที่ยังคงต้องรายงานข่าวให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน รอบด้าน

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชนทุกสำนักในการทำหน้าที่บนความเสี่ยงกับวิกฤติโรคระบาด และขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคร้ายในครั้งนี้ 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

 25 เมษายน 2564