หนังสือวันนักข่าว 5 มีนาคม 2565

เนื้อหา ทางรอดสื่อ Living with Covid-19 #คนปรับเทคโนฯเปลี่ยน

บรรณาธิการ น.รินี เรืองหนู

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ปีพิมพ์ 2565