สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯประชุม เตรียมความพร้อมจัดอบรมพิราบน้อยรุ่นที่ ๒๕

นางสาวน.รินี เรืองหนู อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพิราบน้อยรุ่นที่ ๒๕ พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวนิภาวรรณ์ แก้วรากมุกข์ ที่ปรึกษาโครงการ นางสาวบุศรินทร์ หัวหน้าทีมวิทยากรและทีมพี่เลี้ยง ประชุมหารือเพื่อเตรียมการอบรม ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอเชีย โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๓๐ คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม
.
การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)