สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ รับมอบเงินทดแทนการเวนคืนจากรฟม. เพื่อดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ

วันที่ 3 ก.พ. 2566 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้ารับมอบเงินค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากที่ต้องออกจากที่ดินที่เวนคืน(ชั่วคราว) ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนที่และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) รวม 246,544.84 บาท เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

ทั้งนี้รฟม.ระบุว่า หากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ยืนต้น ไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนที่ได้รับก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินทดแทน