คณะกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุลประเภทข่าวยอดเยี่ยม คัดเลือกผลงานข่าวยอดเยี่ยม เตรียมมอบรางวัล 5 มี.ค.นี้

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการตัดสินรางวัลอิศรา อมันตกุล ประเภท ข่าวยอดเยี่ยม สำหรับหนังสือพิมพ์และสำหรับสื่อออนไลน์ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะฯ ได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณาคัดเลือกตัดสินข่าวยอดเยี่ยมฯ โดยมีข่าวหนังสือพิมพ์ส่งเข้าชิงรางวัล 3 ข่าวและข่าวออนไลน์ 33 ข่าว

พิธีมอบรางวัลผลการประกวดข่าวซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ผู้เป็นเจ้าของผลงาน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพและสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มี.ค.2566 ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยการประชุมพิจารณาคัดเลือกข่าวยอดเยี่ยมครั้งนี้มีขึ้น ณ ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ชั้น 7 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร กทม.เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2566