ประกาศเกียรติคุณภาพข่าวหนังสือพิมพ์และภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปี ๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๕ มีภาพข่าวหนังสือพิมพ์ที่สมควรได้รับการพิจารณาในระดับยอดเยี่ยม แต่เนื่องจากภาพข่าวดังกล่าว มีประเด็นอ่อนไหวทางศีลธรรมที่ควรคำนึงถึงผลกระทบในฐานะสถาบันทางศาสนา ขณะที่ภาพข่าวอื่น ๆ ยังไม่ถึงระดับชมเชย คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะไม่มีการประกาศรางวัลในปีนี้

ต่อไปเป็นภาพข่าวออนไลน์ - มีเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ แห่งสำนักข่าวออนไลน์ SPACEBAR ได้ติดตามการทำงานของกลุ่มอาสาสมัคร ‘เส้นด้าย’ ไปพบผู้ติดเชื้อ Covid-19 ถูกเจ้าของห้องเช่าไล่ออกจากที่พัก แล้วไม่มีที่ไป ได้แต่นอนข้างถนนเป็นเวลา ๓ วัน อันเป็นเหตุการณ์ที่ต่างไปจากการแถลงข่าวของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปได้ที่อาจมีผู้ติดเชื้อหลุดรอดสายตา แต่การยืนยันว่าไม่มีผู้ติดเชื้อนอนข้างถนนจึงย้อนแย้ง ขณะที่ผู้ป่วย เมื่อพบคนมาช่วย เหมือนสวรรค์มาโปรด แม้ภาพไม่อาจบอกได้ว่า ชายผู้นี้เป็นอะไร แต่ภาพก็สื่อความหมายถึงโรคที่ผู้มาช่วยต้องสวมชุดป้องกันตนเองทั้งตัวกับผู้ป่วยที่ยกมือไหว้นั้น ได้คำตอบแล้ว เหลือเพียงคำอธิบายเพิ่มถึงโรคและสภาพที่ผ่านมาเท่านั้น

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ภาพข่าว ชื่อ ‘เพื่อนมนุษย์’ ถ่ายโดยณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ แห่ง SPACEBAR เป็นภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม รางวัลอิศรา อมันตกุล ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า

ส่วนภาพข่าวออนไลน์ชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ภาพข่าวชื่อ ‘แว้นลอยน้ำ’ ถ่ายโดยรชานนท์ อินทรักษา PPTV Online และภาพข่าวชื่อ ‘กิจปฏิบัติ’ ถ่ายโดยชำนาญวุฒิ สุขุมวานิช สำนักข่าวไทย อสมท.