สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๒๙ มิถุนายน - นางผุสดี คีตวรนาฏ ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะนำกรรมการบริหารพร้อมด้วยพนักงานสมาคมฯไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน -5 กรกฎาคม 2566 ตามคำเชิญของสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ( All-China Journalists Association- ACJA) ซึ่งเป็นการเหย้าเยือนกันเป็นประจำ เนื่องจากทั้งสองสมาคมมีข้อตกลงความร่วมมือกันมากว่า 24 ปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสื่อมวลชนไทยกับสื่อมวลชนจีน และประชาชนของทั้งสองประเทศ
.
กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสถานการณ์สื่อกับผู้บริหารจาก ACJA เยี่ยมชมหนังสือพิมพ์ปักกิ่ง สถานีโทรทัศน์เจ้อเจียง และสื่อเซี่ยงไฮ้ พร้อมทั้งดูงานด้านการพัฒนาตามโครงการ One Belt One Road เยี่ยมชมสนามกีฬาเอเชี่ยนเกมส์และหอประชุม G20
.
คณะสื่อมวลชนที่ร่วมเดินทางประกอบด้วย ๑.นางผุสดี คีตวรนาฏ ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยผู้บุกเบิกการสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนไทย-จีน ๒.นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมฯ ๓.นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ ๔. นายวรพล เพชรสุทธิ์ นายทะเบียน สมาคมฯ ๕. นางสาวธนิตา อิสรา กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ และ ๖.นางสาวขนิษฐา สุโกมล ผู้ช่วยผู้จัดการสมาคมฯ