สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนา “การบ้าน ครม.เศรษฐา1 แก้วิกฤตประเทศ”

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนา ครั้งที่ 1/2566 หัวข้อ "การบ้าน ครม.เศรษฐา1 แก้วิกฤตประเทศ" ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง Meeting A ชั้น 7 ที่ทำการชั่วคราวสมาคมนักข่าวฯ อาคารบางซื่อจังชั่น (ตึกแดง) ถนนกำแพงเพชร 2 วิทยากรประกอบด้วย

  • ดร. ธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
  • ดร. นณริฎ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
  • ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
  • คุณนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ประสานงานเครือข่าย We Fair
  • ดำเนินรายการโดย คุณอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ผู้ดำเนินรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

กิจกรรมราชดำเนินเสวนา เป็นเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างนักข่าวกับแหล่งข่าวในประเด็นต่างๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมฟัง มีเป้าหมายในการพัฒนา และส่งเสริมคุณภาพการทำงานข่าวในปัจจุบัน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง โดยจะเชิญแหล่งข่าวมาพบปะพูดคุยและตอบคำถามนักข่าวในเวทีดังกล่าว

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา กรุณาลงทะเบียนที่ลิงค์ด้านล่าง https://forms.gle/FokSq83piuFxPgD77