สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 22 ครั้งที่ 10/2566

นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ สมัยที่ 22 ครั้งที่ 10/2566 ในการพิจารณารับสมาชิกสมัครใหม่ ที่มาแสดงตัวต่อที่ประชุม จำนวน 2 คน พิจารณาการจัดงาน TJA Dinner Talk เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี วันที่ 5 มีนาคม 2567 พร้อมทั้งเตรียมงานประชุมสามัญประจำปี 2567 ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มีนาคม 2567 การพิจารณาทุนการศึกษา CP เพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวครั้งที่ 3 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2566 และพิจารณาขึ้นค่าตอบแทน ของพนักงานสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ