ฝ่ายสิทธิ์ฯ TJA เตรียมจัดกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ประจำปี2567

นายชำนาญ ไชยศร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมหารือร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพสำนักข่าวขนาดเล็กเพื่อความยั่งยืน และรับทราบคุณสมบัติผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 คนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค.2567
.
รวมทั้งยังมีการหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ประจำปี2567 ตามที่องค์การ UNESCO ได้ประกาศให้ 3 พ.ค.ของทุกปี เป็น "วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก World Press Freedom Day" เพื่อกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อมวลชน โดยปีนี้คณะทำงานได้กำหนดให้จัดงานภายใต้แนวคิด (Theme) Misinformation from AI กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกแถลงการณ์ เสวนาทางวิชาการ การประกวดภาพข่าวและคลิปวีดีโอสั้น เพื่อชิงเงินรางวัลมากมาย ซึ่งจะมีการประกาศความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป